Spotkanie w ramach programu Polsko-Walońskiego

Autor: Wielkopolski UW / Anna Czuchra 2019-12-05 08:40:09
Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska spotkała się dziś z przebywającą z wizytą w Poznaniu Laurence Capelle, delegatem generalnym Walonii-Brukseli w Warszawie. Celem wizyty była rozmowa o współrealizowanych przez urząd programach z zakresu polityki społecznej.
Realizowany przez brukselskich pracowników organizacji społecznych projekt jest elementem Programu Wykonawczego na lata 2017 - 2019 do umowy o współpracy zawartej pomiędzy Rządem RP a Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii, Rządem Regionu Walonii i Komisją Wspólnotową Francuską Regionu Stołecznego Brukseli. Jego celem jest między innymi wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy polskimi specjalistami a ich odpowiednikami w regionie Walonii w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym. Dużą wagę przykłada on do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi. Podjęte w ramach projektu działania przyczyniają się do wzmocnienia kompetencji zawodowych osób pracujących z osobami niepełnosprawnymi, co pozwala zwiększyć udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym poprzez ich aktywizację zawodową.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u