Rozstrzygnięcie konkursu „Czyste Mazowieckie”

Autor: Mazowiecki UW 2019-12-06 08:11:13
Komisja konkursowa wybrała zwycięską pracę w konkursie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa mazowieckiego. Laureatką proekologicznego konkursu „Czyste Mazowieckie” została Nikola ze Szkoły Podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej.

Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, komisja konkursowa oceniła oryginalność i pomysłowość zgłoszonych projektów. Z nadesłanych opisów wyłoniono 5 finałowych prac. Autorzy najlepszych pomysłów zakwalifikowali się do II etapu konkursu, gdzie walczyli o nagrodę główną - nowoczesną kamerę HD. Zadaniem uczestników było wykonanie i sfotografowanie makiety obrazującej projekt czystego, zdrowego i przyjaznego do życia miasta. Uczniowie mogli wykonać projekt dowolną techniką. Celem konkursu było rozwijanie świadomości ekologicznej, poruszenie problemu zanieczyszczenia środowiska, a także rozbudzanie kreatywności.

Komisja uwzględniając zgodność z tematem, kreatywność oraz oryginalność wykonanych prac przyznała tytuł laureata konkursu Nikoli ze Szkoły Podstawowej w Ostrowi Mazowieckiej. Autorka przedstawia obraz ekologicznego, czystego i zielonego miasta przyjaznego do życia dla ludzi, zwierząt i roślin. Nagrodzona makieta propaguje ekologiczny styl życia zwracając uwagę na segregacje śmieci oraz wykorzystanie baterii słonecznych.

Nagrodzeni aparatem fotograficznym za wyróżnienie w pierwszym etapie konkursowym zostaną: Anastazja z Góry Kalwarii, Dominik z Otwocka, Julia, Amelia i Nikola z Ostrowi Mazowieckiej.

Edukacyjny program ekologiczny "Czyste mazowieckie”" został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

© 2018 Super-Polska.pl stat4u