Przywołano pamięć Prymasa Tysiąclecia. Za pół roku jego beatyfikacja

Autor: Lubelski UW 2019-12-07 09:01:00
W lubelskim Ratuszu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Dzieci Moje! Wystawę przygotowała Fundacja Nasza Tradycja, w oczekiwaniu na zapowiedzianą beatyfikację Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Ekspozycja poświęcona jest okresowi, kiedy to późniejszy Prymas Tysiąclecia w latach 1946-1949 pełnił posługę biskupią w Lublinie.

W otwarciu wystawy uczestniczył wojewoda lubelski Lech Sprawka. – To osobowość, która swoim życiem i słowami przekazała Polakom mnóstwo nauk, niosących za sobą wielorakość wartości, które warto pielęgnować. Przywołam dwie nauki wynikające z dwóch wypowiedzi kardynała. Pierwsza to ta, która mówi, że nie wystarczy urodzić się człowiekiem, ale trzeba nim być, i druga - łatwizna życiowa jest największym niebezpieczeństwem dla współczesnej Polski. To nauki, które mają wartość ponadczasową i ponadpokoleniową. Jeżeli udałoby się nam pielęgnować pamięć, i zastosować ją w życiu, ze szczególnym uwzględnieniem osób pełniących funkcje publiczne, które mają wpływ na kształtowanie rzeczywistości to myślę, że byłaby to największa radość dla kard. Wyszyńskiego – mówił wojewoda.

Na czterdziestu tablicach prezentowane są fotografie i dokumenty obrazujące wydarzenia z wiosny 1946 r., związane z nominacją, konsekracją i ingresem bp. Stefana Wyszyńskiego, wspominając także o wybranych przejawach jego późniejszej posługi biskupiej w Lublinie. Tytuł wystawy przywołuje słowa jakimi 26 maja 1946 r., zwracając się do swoich diecezjan, rozpoczął pierwsze publiczne wystąpienie najmłodszy wówczas polski biskup. Autorem koncepcji wystawy jest Leon M. Budrys, wyboru tekstów oraz doboru fotografii i dokumentów dokonał zaś Piotr Krzysztof Kuty.

To już kolejna odsłona wystawy pt. Dzieci moje! przygotowana przez Fundację. Wystawa prezentowana była w październiku br. w Centrum Spotkania Kultur, w listopadzie w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a dziś - na pół roku przed beatyfikacją - jej uroczyste otwarcie odbyło się w lubelskim Ratuszu.

Ideą przewodnią Fundacji Nasza Tradycja jest pogłębianie w społeczeństwie świadomości znaczenia wartości, kształtujących tożsamość kulturową Polaków: tożsamość religijną, narodową i rodzinną. Ustanowiona w 1995 r. Fundacja za swe motto od początku przyjęła słowa księdza Prymasa: „Nie miejmy pokusy budowania nowej Polski „w czystym polu”, lecz wznośmy ją na opoczystym przeszłości, wiążąc to co idzie, z tym co było”.

***

Kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia - urodził się 3 września 1901 r. w Zuzeli. Początkowo uczył się w Zuzeli, szkołę podstawową ukończył jednak w Andrzejewie. Następnie uczęszczał do warszawskiego gimnazjum Wojciecha Górskiego oraz gimnazjum w Łomży. Egzamin maturalny złożył w Liceum im. Piusa X we Włocławku. Tam wstąpił do seminarium duchownego, gdzie w 1924 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1925–1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, uzyskując stopień doktora. Następnie przez rok odbywał podróże studyjne po Włoszech, Francji, Belgii, Holandii, Niemczech. Po powrocie w 1924 r. mianowany został wikariuszem w katedrze włocławskiej, a w 1931 r. wikariuszem w Przedeczu i wykładowcą w seminarium duchownym we Włocławku. W latach 1932–1939 pełnił też obowiązki redaktora czasopisma „Ateneum Kapłańskie” i był członkiem Rady Społecznej przy Prymasie Polski. Po wybuchu II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, był kapelanem Okręgu Wojskowego Żoliborz-Kampinos. Po wojnie został kanonikiem gremialnym włocławskim. W latach 1946–1948 sprawował godność biskupa lubelskiego. 18 listopada 1948 r. został przeniesiony przez papieża na arcybiskupstwo gnieźnieńskie i warszawskie. Ingres do katedry gnieźnieńskiej odbył 2 lutego 1949 r., a do warszawskiej 6 lutego. W latach 1953–1956 Wyszyński był internowany. W tym czasie (1953 r.) został kreowany na kardynała-prezbitera tytułu S. Maria in Trastevere. Ingres do kościoła tytularnego odbył jednak dopiero w 1957 r. W czasie internowania narodził się pomysł idei Wielkiej Nowenny, mającej przygotować wiernych do obchodów Milenium Chrztu Polski i zrealizowany w latach 1957–1966. W tym czasie zorganizowano pielgrzymkę kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po Polsce, a kard. Wyszyński zaangażował się intensywnie w pracę duszpasterską w odwiedzanych parafiach – wygłosił setki kazań. W 1966 r. uczestniczył aktywnie w obchodach jubileuszu Chrztu Polski. Dzięki jego inicjatywie papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. W 1974 r. Prymas przeprowadził III Synod Archidiecezji Warszawskiej, a w latach 1977–1981 II Synod Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Wyświęcił 45 biskupów, ukoronował 48 wizerunków maryjnych. Przez cały okres swego pontyfikatu był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był też uczestnikiem czterech konklawe (wybory: Jana XXIII, Pawła VI, Jana Pawła I i Jana Pawła II). Brał udział w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II, obecny był też na wszystkich jego sesjach. Uczestniczył w pracach Nadzwyczajnych Synodów Biskupów w Rzymie w 1969, 1971 i 1974 r. Był także jednym z inicjatorów „Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich” w 1965 r. Tytułem doktora honoris causa obdarzyło go kilkanaście uczelni. Był autorem wielu publikacji, głównie z dziedziny katolickiej nauki społecznej. Prymas Tysiąclecia zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Jego pogrzeb odbył się 31 maja, ciało złożono w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Pośmiertnie został odznaczony Orderem Orła Białego. Od 1989 r. prowadzony jest proces beatyfikacyjny Wyszyńskiego. Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca br. na Placu Piłsudskiego w Warszawie ogłosił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u