Wizyta Dowódcy JFTC w Urzędzie Wojewódzkim

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2019-12-07 09:14:30
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się dziś z generałem dywizji Adamem Joksem Dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych JFTC NATO.
Gen. Adam Joks od 11 lipca bieżącego roku jest Dowódcą Centrum Szkolenia Sił Połączonych, zastąpił na tym stanowisku gen. dyw. Wilhelma Gruna. W styczniu 2018 roku został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i został awansowany na stopień generała Dywizji. Joint Force Training Centre powstało w 2004 roku. Bydgoszcz była pierwszym miastem, w byłym bloku komunistycznym, gdzie powstała jednostka NATO. Głównym zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład Sojuszu oraz działających w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”. W siedzibie JFTC w Bydgoszczy są organizowane wykłady, seminaria oraz ćwiczenia dla oficerów. Obecnie Centrum zatrudnia łącznie 139 pracowników zarówno wojskowych jak i cywilnych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u