Miliony na domy i kluby dla seniorów

Autor: Świętokrzyski UW 2019-12-09 08:08:28
Ponad 4 miliony złotych wsparcia trafiło w tym roku do regionu świętokrzyskiego w ramach programu „Senior+”. O dotychczasowej realizacji rządowej inicjatywy poinformował wojewoda Zbigniew Koniusz.
Program „Senior+” na lata 2015-2020 skupia się na zapewnieniu wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej czy opiekuńczej. Program ten skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o środki finansowe na jednorazowe wsparcie na utworzenie lub wyposażenie placówki lub na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u