XXII posiedzenie Polsko-Białoruskiej Podkomisji do spraw współpracy przygranicznej

Autor: Podlaski UW 2019-12-09 08:18:54
Podczas posiedzenia omówiono zagadnienia w zakresie współpracy służb sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych, służb pożarniczych i ratowniczych, służb celnych, służb ochrony porządku prawnego.
W Lidzie, Republika Białorusi odbyło się dwudniowe posiedzenie polsko-białoruskiej podkomisji do spraw współpracy przygranicznej. Podkomisja działa w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej do spraw Współpracy Transgranicznej. W swoich działaniach zmierza ona do pogłębiania współpracy służb polskich i białoruskich w dziedzinie zapobiegania i likwidacji katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych sytuacji w przygranicznych rejonach obu państw. Ze strony polskiej posiedzeniu przewodniczył Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski, przewodniczący polskiej części podkomisji, ze strony białoruskiej Aleksandr Khudoleyev, pierwszy zastępca ministra do spraw sytuacji nadzwyczajnych, przewodniczący białoruskiej części podkomisji do spraw współpracy przygranicznej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u