„MALUCH+” 2020 – MODUŁ 4

Autor: Podkarpacki UW 2019-12-11 19:44:03
O realizacji programu "Maluch +" 2020 oraz dodatkowym Module 4 poinformowała na konferencji prasowej wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wspólnie z z-cą dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie Jolantą Tomczyk-Filą.
Na program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy). Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów. Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r. Termin składania ofert upłynął 13 listopada 2019 r. W województwie podkarpackim na tworzenie nowych miejsc opieki w gminach, gdzie do tej pory nie było takich instytucji, wpłynęło 6 ofert dotyczących powstania 195 miejsc. Samorządy dysponujące wcześniej żłobkami i klubami dziecięcymi, w tym również powstałymi w ramach wcześniejszych edycji programu, przedłożyły 12 wniosków na utworzenie kolejnych 447 miejsc, a dodatkowo w module 2 Programu 46 jednostek gminnych zawnioskowało o dopłatę do istniejących 2 190 miejsc opieki. Podmioty niepubliczne z kolei przedłożyły 17 wniosków, na utworzenie nowych 450 miejsc.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u