Wojewoda uhonorował pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego

Autor: Lubuski UW 2019-12-18 22:43:29

Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak p.o. Wojewody Lubuskiego wręczył odznaczenia  pracownikom Uniwersytetu Zielonogórskiego, których dokonania naukowe i dydaktyczne doceniły najwyższe władze państwowe.

W rektoracie  Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczono, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczenia zasłużonym pracownikom. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali Krzyże Zasługi,  Medale za Długoletnią Służbę oraz resortowe Medale Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowano ponad  30. osób.

Wyjątkowe wyróżnienie, Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Wicewojewoda Lubuski wręczył  Profesorowi Marianowi Miłkowi, przyznany przez Premiera RP.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych połączono ze spotkaniem świątecznym pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego, któremu przewodniczył Biskup senior Paweł Socha. Życzenia wszystkim pracownikom uczelni złożył Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak.

Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, na podstawie postanowienia  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojewoda wręczył odznaczenia.

 ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. dr Helena Ochonczenko

 SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. dr hab. Iwona Alicja Grzegorzewska, prof. UZ
 2. dr Tomasz Marek Grzybowski
 3. dr hab. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, prof. UZ

MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. mgr Ewa Elżbieta Majcherek
 2. dr  Włodzimierz Marian Papla
 3. dr hab. Marlena Piontek, prof. UZ
 4. Monika Stanisława Powchowicz
 5. mgr Krystyna Sztranc

MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNĄ SŁUŻBĘ

 1. inż. Sławomir Mielcarz
 2. dr hab. inż. Beata Nowogońska, prof. UZ
 3. dr hab. inż. Krzysztof Zbigniew Patan, prof. UZ
 4. dr Andrzej Dariusz Pokrywka
 5. mgr Beata Pyzalska-Sałamaj
 6. dr hab. Marek Wincenty Smoluk, prof. UZ
 7. dr hab. Bogumiła Violetta Tarasiewicz-Ciesielska, prof. UZ

MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

 1. mgr Karolina Godzisz
 2. dr inż. Jakub Kostecki
 3. dr inż. Katarzyna Anna Łuszczyńska

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 1. dr hab. Piotr Godlewski, prof. UZ
 2. dr hab. Bohdan Halczak, prof.UZ
 3. dr Janina Jędrzejczak-Gas
 4. dr hab. Mirosław Kowalski, prof. UZ
 5. prof. dr hab. Lidia Latanowicz
 6. dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ
 7. dr hab. inż. Maria Mrówczyńska, prof. UZ
 8. dr hab. inż. Sylwia Myszograj, prof. UZ
 9. dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
 10. dr Dorota Niewiedział
 11. mgr Beata Łapanowska
 12. mgr Jacek Sajnóg
 13. mgr inż. Mariola Beatrycze Szajna
 14. mgr Ryszard Wyder
 15. dr hab. Joanna Zawodniak

Odznaczenia

Krzyż Zasługi ustanowiony w 1923 r. nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Medal za Długoletnią Służbę ustanowiony w 1938 r. za wybitne zasługi w służbie dla państwa, na wiele lat zniesiony, przywrócony został w 2007 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Otrzymują go nauczyciele akademiccy legitymujący się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u