Dofinansowanie na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Maciejowicach

Autor: Mazowiecki UW 2019-12-20 08:49:22

1 mln zł dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa otrzymała gmina Maciejowice na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł i Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski.

Zakres prac w ramach I etapu rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Maciejowicach obejmuje m.in. budowę zbiornika osadu, sieci instalacji, kolektora odprowadzającego ścieki oczyszczone.

Realizacja zadania zapewni ciągłość odbioru ścieków od mieszkańców gminy oraz właściwy stopień oczyszczania. Rozbudowa oczyszczalni przyczyni się do poprawy jakości wód powierzchniowych.

Wartość projektu to 1,33 mln zł. Dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 1 mln zł stanowi prawie 75 proc. kosztów realizacji zadania. Wkład własny gminy wyniósł ponad 337 tys. zł.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u