ModernizacjA odcinka DK63 Zambrów-Wygoda

Autor: Podlaski UW 2019-12-22 08:15:12

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski w środę wydał zgodę na przebudowę 7,7 km odcinka drogi krajowej 63 od Zambrowa do Wygody. To ważny szlak komunikacyjny pozwalający mieszkańcom naszego miasta i okolic dojechać do Łomży. Przewidywane zakończenie inwestycji to koniec 2020 roku.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

•             rozbudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 63 na odcinku: Wygoda – Zambrów, kilometraż projektowany od km 156+903 do km 164+606,89, z wyłączeniem odcinków, których nawierzchnia została przebudowana w ramach robót objętych zgłoszeniem: od km 158+190 do km 159+185, od km 160+050 do km 160+800, od km 162+920 do km 163+915,

•             przebudowę i budowę przepustów pod koroną drogi krajowej nr 63,

•             przebudowę i budowę obiektów inżynierskich - istniejących obiektów mostowych,

•             budowę przepustów pod drogami bocznymi na włączeniu do drogi krajowej,

•             przebudowę i budowę rowów drogowych,

•             przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami oraz budowę przepustów pod ścieżką rowerową z dostępem dla pieszych,

•             przebudowę skrzyżowań istniejących dróg powiatowych i gminnych z drogą krajową nr 63

w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania,

•             budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,

•             budowę ośmiu zatok autobusowych,

•             budowę dwóch zatok do kontroli pojazdów,

•             przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,

•             budowę kanalizacji deszczowej,

•             budowę kanału technologicznego,

•             budowę elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia ulicznego, elektroenergetycznej kablowej linii zasilającej urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego drogi krajowej nr 63.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u