Zasłużeni pracownicy KUL odebrali odznaczenia państwowe i resortowe

Autor: Lubelski UW 2019-12-23 09:26:59

Wojewoda lubelski Lech Sprawka wręczył zasłużonym pracownikom Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odznaczenia państwowe. Były to Brązowe Krzyże Zasługi, a także Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę. W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy wojewoda wręczył 34 odznaczenia. Przekazał też pracownikom uczelni Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie resortowe nadane przez ministra edukacji narodowej odebrało 15 osób.

Wręczane odznaczenia dla pracowników kadry naukowo-badawczej uniwersytetu to dowód uznania ich osobistego rozwoju. Równocześnie to też dowód uznania dla całej uczelni jako jednej z kuźni w mieście Lublin, przygotowującej kadrę, która później służy społeczeństwu zarówno na terenie miasta, w regionach i na poziomie centralnym – mówił wojewoda Sprawka.
 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najstarszych uniwersytetów w Polsce. Powstał w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który został pierwszym rektorem. Od początków istnienia zadaniem uczelni jest służba Bogu i Ojczyźnie – Deo et Patriae.
 
W ciągu swojej prawie 100-letniej historii KUL stał się jednym z najważniejszych ośrodków myśli katolickiej, który wpływał na kształt nauki i kultury polskiej, zyskując szerokie uznanie w kraju i zagranicą. Dziś KUL jest uczelnią otwartą na cywilizacyjne i naukowe wyzwania współczesności. Obok teologii, filozofii, nauk społecznych, prawnych i humanistycznych rozwijane są nauki matematyczne i przyrodnicze, by przygotować studentów do pełnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra ojczyzny i kościoła.
 
Nasi pracownicy z różnych działów, profesorowie, pracownicy administracji, są wyróżniani za osiągnięcia, które budują życie społeczne, a jednocześnie wzmacniają naszą wspólnotę akademicką – podkreślił rektor KUL, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u