Spotkanie opłatkowe w Dworze Artusa w Toruniu

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2019-12-24 08:15:35

W Dworze Artusa w Toruniu odbyło się dziś tradycyjne spotkanie opłatkowe samorządowców i parlamentarzystów naszego regionu z udziałem ks. bpa Wiesława Śmigla i przedstawicieli duchowieństwa, ludzi nauki, kultury i biznesu. Organizatorami spotkania byli wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, marszałek województwa Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska.

Spotykamy się przed świętami Bożego Narodzenia na uroczystości, która łączy, a nie dzieli, za co serdecznie dziękuję współorganizatorom: Panu Marszałkowi, Pani Przewodniczącej, Księdzu Biskupowi i Wam szanowni Państwo, że to zaproszenie po raz kolejny przyjęliście – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda zwrócił uwagę, że rok 2019 był czasem szczególnej aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i samorządowym. - Dziękuję Wam, że Wasze zaangażowanie i Wasza praca buduje siłę naszego regionu, naszego województwa, siłę naszego kraju – dodał.

Przedstawiciel rządu w terenie przypomniał, że nadchodzący rok 2020 zaczyna się bardzo mocnymi akcentami, uroczystościami, które upamiętniają powrót Bydgoszczy i Torunia do Macierzy.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u