Nowi nauczyciele dyplomowani nagrodzeni

Autor: Lubelski UW 2019-12-31 08:36:40

Wojewoda Lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk wręczyli akty nadania oraz listy gratulacyjne pedagogom z województwa lubelskiego, którzy uzyskali najwyższą ocenę podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w trakcie postępowania administracyjnego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Gratuluję serdecznie Państwu. Wiem, ile to trudu kosztowało każdą i każdego z was. Cieszę się z Państwa awansów. W oświacie nie ma miejsca na bylejakość. Bo jeśli się pojawi, to zagraża ona ścieżce rozwoju nie tylko nauczyciela, ale przede wszystkim ucznia. Życzę Państwu ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, aby przełożyły się one na sukcesy w wychowaniu uczniów, a także na Państwa osobistą satysfakcję – mówił wojewoda lubelski Lech Sprawka.
 
Stopień nauczyciela dyplomowanego jest najwyższym stopniem awansu zawodowego. Może uzyskać go nauczyciel mianowany, który posiada kwalifikacje, odbył 3-letni staż zawodowy zakończony pozytywną oceną dorobku uzyskaną od dyrektora szkoły oraz złożył do organu nadzoru pedagogicznego wniosek wraz z wymaganą dokumentacja potwierdzającą uzyskane osiągnięcia.
 
W tzw. sesji zimowej do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło 216  wniosków nauczycieli o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Lubelski Kurator Oświaty wydał  do dnia 19 grudnia br. 206 decyzji nadających nauczycielom ten najwyższy stopień awansu.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u