Dwa nowe miasta na Nowy Rok

Autor: Łódzki UW 2020-01-01 10:10:06

Lututów oraz Piątek to dwie z czterech miejscowości, które wraz z nadejściem nowego roku otrzymają prawa miejskie. Tym samym w Polsce będą już 944 miasta. Akty nadania statusu nowych miast przedstawicielom władz samorządowych wręczył wiceminister Paweł Szefernaker.

 Dla miejscowości otrzymanie statusu miasta to bardzo ważne wydarzenie. Zwiększają się prestiż oraz możliwości rozwoju. Życzę wszystkim mieszkańcom, by czuli się dumni, że od 1 stycznia ich miejscowości będą miały status miasta. Niech Państwa miasta rozwijają się na miarę statusu, który 1 stycznia 2020 roku znów uzyskają – podkreślił podczas uroczystości wiceminister Paweł Szefernaker.

Piątek  położony w powiecie łęczyckim ze względu na swoją lokalizację stanowił historyczną osadę targową. Nazwa miasta pochodzi od dnia tygodnia, w którym odbywały się w nim targi. Prawa miejskie otrzymał w XIV wieku posiadając je do 1869 roku. Przez długi czas był silnym ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym, słynąc równocześnie z produkcji piwa.

Lututów położony w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego posiadał prawa miejskie dwukrotnie: w latach 1406–1714 oraz 1843–1870. Na polach pomiędzy wsią Piasków a Lututowem miała miejsce tzw. bitwa pod Lututowem, w której w ramach powstania styczniowego doszło do konfliktu zbrojnego pomiędzy polskimi oddziałami dowodzonymi przez płk. Antoniego Korotyńskiego, a armią rosyjską. Wieś do dziś zachowała typowo miejski układ przestrzenny ze zwartą zabudową wokół prostokątnego rynku.

Wszystkie miejscowości, które od nowego roku otrzymają status miasta, utraciły swoje prawa miejskie w wyniku represji carskich po powstaniu styczniowym. Nadanie statusu miasta jest poprzedzane konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a następnie opiniowane przez Radę Gminy. O pozytywnym rozpatrzeniem wniosków przemawiały między innymi: cechy funkcjonalno-przestrzenne, świadczące o miejskim charakterze tych miejscowości. Uzyskanie statusu miasta wiąże się ze zmianą wizerunkową i większym prestiżem dla tych terenów. Może przynieść także wymierne korzyści w postaci fundusze związane z rozwojem obszarów miejskich, a także zwiększyć walory turystyczne.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u