Setne urodziny zasłużonego Wołyniaka

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2020-01-01 10:15:05

Setne urodziny i liczne zasługi Pana Kazimierza Boguckiego uhonorował wojewoda Artur Chojecki podczas spotkania w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Urodzony na Wołyniu jubilat to prawdziwy świadek historii Polski. Przez lata udzielał się społecznie pełniąc funkcje wiceprezesa Towarzystwa Miłośników Wołynia i Polesia oraz wiceprezesa Federacji Organizacji Kresowych w Olsztynie, a także członka Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego.

Wojewoda Chojecki wręczając list gratulacyjny i upominki podkreślił, że  Pan Kazimierz Bogucki, Wołyniak i żołnierz Armii Krajowej, który jest niemal równolatkiem wolnej Polski, swoją aktywnością zawstydziłby niejednego nastolatka. Jak wspomina dramatyczne czasy wojny por. Bogucki: „W 1944 roku, jak uciekliśmy przed Ukraińcami z Wołynia, wstąpiłem do Armii Krajowej na terenie Lubelszczyzny. Byliśmy przygotowani do pójścia na odsiecz Warszawy, akcja W, a po drodze wyłapali nas i zamknęli w Lublinie, na zamku.”

Po wojnie trafił na Warmię i Mazury. Mieszka w Olsztynie. Wojewoda składając gratulacje, życzył także jubilatowi wielu lat w zdrowiu i takiej aktywności, jaką przejawia obecnie, nadal udzielając się społecznie i uczestnicząc w życiu publicznym.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u