Teresa Barańska przekazała powołanie do pełnienia funkcji Burmistrza Ozimka

Autor: Opolski UW 2020-01-03 07:31:57

Wicewojewoda Opolski, Teresa Barańska przekazała w imieniu Prezesa Rady Ministrów panu Zbigniewowi Kowalczykowi powołanie do pełnienia funkcji Burmistrza Ozimka do czasu wyborów, które mają odbyć się w pierwszych miesiącach 2020 r. Wicewojewodzie towarzyszył Dyrektor Biura Wojewody Opolskiego, pan Mariusz Nieckarz.

Przypomnijmy, poprzedni burmistrz, Jan Labus, zmarł 17 listopada, w wieku 56 lat. Zbigniew Kowalczyk będzie pełnił tę funkcję do wyborów. Te muszą zostać przeprowadzone w ciągu 90 dni, licząc od dnia dostarczenia do PKW aktu zgonu Jana Labusa, czyli najpóźniej do 17 lutego 2020 roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u