Uruchomienie infolinii w sprawach cudzoziemców

Autor: Podlaski UW 2020-01-07 08:30:42

Z dniem 01 stycznia 2020 roku uruchomiona została pod numerem telefonu 857439600 Infolinia dedykowana obywatelom państw trzecich w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców, Karty Polaka, świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce na stałe oraz przedsiębiorcom ubiegającym się o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemcom

© 2018 Super-Polska.pl stat4u