Cmentarz Wojskowy na Powązkach: opieka Wojewody nad grobami wojennymi

Autor: Mazowiecki UW 2020-01-12 09:41:55

9 grudnia br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł wizytował na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach zapoznając się z planem remontów grobów wojennych na 2020 rok.

Na terenie całego województwa prowadzone są systematyczne remonty mające na celu odtworzenie mogił i godne upamiętnienie poległych. W czwartek 9 grudnia Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł złożył wizytę na Cmentarzu Wojskowym odwiedzając miejsca spoczynku poległych żołnierzy w czasie I i II wojny światowej. Wojewoda odwiedził m.in.: kwaterę B8 „Gozdawa”, „Chrobry I”, kwaterę B10 – Żołnierzy Września 1939, kwaterę B24 „Gustaw”, „Harnaś”, kwaterę A20 Batalionu „Zośka”, kwaterę „Ł” – Panteon Mauzoleum Żołnierzy Niezłomnych - Wyklętych oraz kwaterę C – ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. Nadzór nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się w województwie mazowieckim sprawuje Wojewoda. Pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajdują się 1 324 obiekty, zarówno pojedyncze, jak i zbiorowe mogiły na parafialnych cmentarzach, kwatery oraz cmentarze wojenne, które są miejscem pochówku tysięcy żołnierzy i ofiar cywilnych działań wojennych. W ostatnich czterech latach na opiekę nad miejscami pamięci Wojewoda przeznaczył 9 856 000 zł.

W roku 2019 zrealizowano remont m.in.:

  • cmentarza wojennego w Sochaczewie, największego cmentarza wojennego żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. na terenie Polski. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przeznaczył kwotę 2 626  286,97 zł. Środki zostały przekazane do budżetu Wojewody Mazowieckiego. 18 czerwca 2019 r. Wojewoda Mazowiecki podpisał porozumienie z Burmistrzem Sochaczewa Piotrem Osieckim w sprawie powierzenia Miastu Sochaczew wykonania prac remontowych na cmentarzu wojennym. Porozumienie to sfinalizowało przekazanie dotacji z budżetu państwa.
  • remont kwatery B10 na Powązkach Wojskowych. W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Wojewoda Mazowiecki zrealizował remont kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 roku. W kwaterze tej pochowanych jest ponad 2 tys. żołnierzy Wojska Polskiego poległych w Bitwie nad Bzurą, w obronie Warszawy i Twierdzy Modlin. Koszt remontu kwatery wyniósł 845 515 tys. zł.

Pamięć o grobach wojennych jest kultywowana od początku istnienia II Rzeczypospolitej. Już wówczas istniały stowarzyszenia zajmujące się opieką nad grobami bohaterów walk o niepodległość Polski. Obecnie zadanie to realizowane jest przez Wojewodę na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u