Spotkanie w Jonkowie

Autor: Warmińsko-Mazurski UW 2020-01-13 08:45:58

Rozmawiano m.in. o realizacji programów rządowych zleconych samorządom (np. 500+), jak również o problemach mieszkańców wynikających z niedostatecznego skomunikowania poszczególnych miejscowości. To się zmieni, ponieważ gmina Jonkowo otrzymała dofinansowanie na realziację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2020 r.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u