Obchody Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Autor: Śląski UW 2020-01-14 08:33:51

Od zaśpiewania Hymnu Państwowego rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów z okazji Święta Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

"Uniwersytet Ekonomiczny to jedna z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Od ponad ośmiu dekad pozostaje jednym z najważniejszych polskich ośrodków naukowych wyspecjalizowanych w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych. Dzięki bliskiej współpracy z sektorem prywatnym oraz licznym projektom naukowo-dydaktycznym, realizowanym z krajowymi i zagranicznymi partnerami, Państwa uczelnia jest miejscem, w którym kultywuje się wiedzę i stwarza szanse na jej wykorzystanie w praktyce" – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do uczestników, który odczytał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

"Obchody Święta Uniwersytetu Ekonomicznego to także czas podsumowań i refleksji. W tym wyjątkowym dniu pragnę więc przekazać wyrazy uznania i wdzięczności Jego Magnificencji Rektorowi, Senatowi, pracownikom naukowym i dydaktycznym za kształcenie kolejnych pokoleń kadr menadżerskich i eksperckich" – dodał w liście premier Mateusz Morawiecki.

Dzisiejsze wydarzenie było okazją do wręczenia odznaczeń państwowych zasłużonym pracownikom Uniwersytetu Ekonomicznego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medale za Długoletnią Służbę – cztery Złote, siedem Srebrnych i czternaście Brązowych. Odznaczenia wręczył wojewoda Jarosław Wieczorek.

Podczas gali wręczono także dyplomy dla osób promowanych na doktorów habilitowanych i doktorów nauk ekonomicznych. Uroczyście przekazano także dyplomy do nadanych w 2019 r. tytułów profesora honorowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Zebrani wysłuchali laudacji na cześć prof. Andrzeja Klasika. Jak napisano we wstępie do jubileuszowej publikacji, "święto odnowienia doktoratu po 50 latach od jego nadania stanowi wyraz szczególnego i najwyższego uhonorowania, jakie swojemu doktorowi może przyznać macierzysta społeczność akademicka".

Uroczystość uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u