Podlaska policja podsumowała rok 2019

Autor: Podlaski UW 2020-01-17 08:36:40

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyła się doroczna odprawa podsumowująca wyniki podlaskiej policji za rok 2019. Gospodarzem spotkania był Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. W spotkaniu udział wziął poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Podsumowanie pracy podlaskiej policji w roku 2019 przedstawił Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Przestępczość

W 2019 r., na terenie województwa podlaskiego wskaźnik wykrywalności w kategorii 7 przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie - wzrósł do poziomu 47,8% z 43,0% w 2018r.

Warto wspomnieć, że w kategorii przestępstw rozbójniczych odnotowano spadek przestępczości z 170 przestępstw stwierdzonych w 2018r. do 159 w 2019r., przy jednoczesnym wzroście wykrywalności z 80,0% w 2018r. do 81,9% w 2019 r.

Na uwagę zasługuje również wzrost wskaźnika wykrywalności w kategorii kradzież samochodu. W 2019 roku wzrósł on aż  o 39,4 % (2018 r. – 21,8 %, 2019 r. – 61,2 %).

Zwalczanie przestępczości narkotykowej

Waga zabezpieczonych narkotyków: 274,7 kg. Najwięcej narkotyków zabezpieczono w powiatach: augustowskim, białostockim oraz łomżyńskim.

Bezpieczeństwo na podlaskich drogach

Odnotowany został spadek wypadków drogowych o 91, w których zginęło 107 osób tj. o 5 więcej niż w roku 2018, przy jednoczesnym spadku liczby osób rannych  o 157.

Policjanci przeprowadzili większą liczbę działań kontrolno-prewencyjnych (2018r. – 112,  2019r. – 159) ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wzrosła także liczba policjantów pełniących codzienną służbę na podlaskich drogach.  

W lipcu 2019 roku decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku został powołany Zespół pn. „Speed”. Jego głównym zadaniem jest ujawnianie oraz eliminowanie z ruchu agresywnych i niepożądanych z punktu widzenia bezpieczeństwa zachowań kierujących.   Policjanci pełnią służbę na drogach całego województwa podlaskiego,  mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt w postaci pojazdów marki BMW oraz Skoda, a także laserowych mierników prędkości. Od powstania grupy policjanci ujawnili 5 937 wykroczeń, w tym  2 865 przekroczeń prędkości jazdy, które są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

Modernizacja podlaskiej Policji

Łączny koszt zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie województwa podlaskiego, w ramach programu modernizacji policji w latach 2017-2020, przekroczył kwotę 133 000 000 złotych. W tym roku planowane są budowy Posterunków Policji w: Rajgrodzie, Brańsku, Nurcu Stacji, Janowie, Drohiczynie, a także zakończenie budowy posterunków Policji w: Sztabinie, Grodzisku, Słobódce, Nowogrodzie. Planowane jest również rozpoczęcie budowy Komisariatu Policji I oraz Komisariatu Policji IV w Białymstoku oraz utworzenie pracowni biologii w Laboratorium Kryminalistycznym KWP w Białymstoku. (źródło: KWP)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u