Bogu na chwałę, ludziom na pożytek…

Autor: Małopolski UW 2020-01-20 08:43:48

Hasło to pojawiło się na sztandarach pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Kolejne pokolenia druhów były mu wierne, co pokazywały w niezliczonych akcjach ratunkowych. Ta po tragicznej w skutkach burzy w Tatrach, w sierpniu 2019 roku, zostanie nam wszystkim w pamięci. Wśród służb, które w pocie czoła niosły pomoc poszkodowanym, były również Ochotnicze Straże Pożarne z Małopolski.

Dziś spotkał się z nimi Paweł Szefernaker – sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z rąk wiceministra oraz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika druhny i druhowie otrzymali symboliczne wyróżnienia.


– W imieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego oraz pana ministra Mariusza Kamińskiego chciałbym bardzo podziękować za trud każdego z Was. Bez Waszego zaangażowania nie byłoby tak sprawnej akcji. To pokazuje, jak ważna jest współpraca OSP ze wszystkimi innymi służbami dbającymi o bezpieczeństwo w kraju. Będziemy inwestować w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych. Nie da się z dnia na dzień nadrobić pewnych zaniedbań, ale jest potrzeba wzmacniania OSP poprzez lepszy, nowoczesny sprzęt – mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Pamiątkowe podziękowanie otrzymało w sumie 76 druhów z 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających w 3 powiatach województwa małopolskiego (tatrzańskim, nowotarskim i suskim).

– Dziękuję Wam za udział w akcji ratowniczej pod Giewontem i za ofiarne zaangażowanie. Możemy być dumni z małopolskich służb. Strażacy-ochotnicy zawsze są blisko ludzi, gotowi nieść pomoc niezależnie od okoliczności – w myśl dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u