ĆWICZENIE PK. TWIERDZA-20

Autor: Podkarpacki UW 2020-01-23 08:30:41

Od 20 do 24 stycznia br. Akademia Sztuki Wojennej po raz kolejny realizuje na terenie naszego województwa drugi etap swojego ćwiczenia pk. TWIERDZA-20.

22 stycznia br. odbyło się spotkanie organizatorów ćwiczenia TWIERDZA-20 z wojewodą podkarpackim Ewą Leniart i przedstawicielami Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Jego celem było omówienie współpracy wojska z podmiotami cywilnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W spotkaniu z wojewodą uczestniczyli: prorektor ds. dydaktycznych płk dr hab. inż. Leszek Elak oraz kierownik ćwiczenia płk Jacek Joniak. Następnie miał miejsce briefing prasowy, podczas którego przedstawiono mediom lokalnym szczegóły współpracy pomiędzy wojewodą podkarpackim a Akademią Sztuki Wojennej.

Ćwiczenie TWIERDZA-20 prezentuje hipotetyczne, nieliniowe oblicze potencjalnego konfliktu zbrojnego na kanwie zmian zachodzących stale w środowisku bezpieczeństwa. Kierownictwo ćwiczenia stawia na nieszablonowe rozwiązania, zrywanie z konwencją planowania i prowadzenia działań szczebla brygady. Niezbędne do osiągnięcia tego celu są: wiedza oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania złożonych problemów taktycznych. Realizm ćwiczenia zachowany jest dzięki szerokiej współpracy z podmiotami cywilnymi: strażą graniczną oraz strukturami systemu zarzadzania kryzysowego. Realizowane jest także współdziałanie w wojskami obrony terytorialnej oraz żandarmerią wojskową. Ćwiczenie jest dwuetapowe. Pierwszy etap stacjonarny, realizowany w obiektach ASzWoj, ukierunkowany na planowanie działań w odpowiedzi na eskalujący kryzys, drugi zaś – na terenie województwa podkarpackiego – konfrontuje wypracowane rozwiązania z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi w zmieniającej się dynamicznie sytuacji.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u