Pracownicy urzędu pracy w Lublinie wyróżnieni przez wojewodę

Autor: Lubelski UW 2020-01-23 08:41:37

Wojewoda lubelski Lech Sprawka uczestniczył w obchodach Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia w Trybunale Koronnym w Lublinie. Dzień upamiętnia podpisanie przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Właśnie to wydarzenie jest powszechnie uznawane za początek polskich publicznych służb zatrudnienia.

Dzień ten jest okazją do wyrażenia wdzięczności pracownikom, przede wszystkim za skuteczną pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy, a także za współpracę z pracodawcami zgłaszającymi zapotrzebowanie na nowych pracowników.
 
Macie do spełnienia pewien rodzaj misji ewangelicznej, uzmysławiającej, jak ważna jest praca w życiu człowieka. Państwa służba, misja, nie tylko w aktywnym poszukiwaniu ofert pracy i przedkładania  tym, którzy jej poszukują, ale uczestnictwo w całym procesie kształtowania problematyki pracy jest niezmiernie ważna. Za to wielkie podziękowanie, gratulacje i głęboki pokłon – podkreślił wojewoda Lech Sprawka.
 
Podczas spotkania Lech Sprawka wraz z dyrektorem Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie Katarzyną Kępą, wręczyli pracownikom MUP dyplomy uznania wojewody lubelskiego. Wyróżnienia przyznane za  wieloletnią działalność na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową mieszkańców Lublina, odebrało 7 osób.
 
Życzę, aby wasza misja przynosiła efekt w odnalezieniu się wielu osób, niejednokrotnie zagubionych, przywracania im godności, poprzez możliwość świadczenia pracy w różnych formach – dodał wojewoda lubelski.
 
Spotkanie było okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń noworocznych. Słowo do zgromadzonych skierował biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej JE Bp Mieczysław Cisło.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u