OBWODNICA LUBACZOWA UROCZYŚCIE OTWARTA

Autor: Podkarpacki UW 2020-01-28 08:39:03

24 stycznia br. oficjalnie oddano do użytku nową, ważną strategicznie inwestycję. W ceremonii przecięcia wstęgi udział wzięła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, której towarzyszyła również wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Nowa droga, wybudowana przy udziale środków z RPO WP, znacznie odciąży centrum miasta z ruchu kołowego. Kontrakt realizowany był w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w okresie od  10.08.2016 r. do 15.11.2019 r.

Obwodnica położona jest w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Lubaczów i Gminy Lubaczów, które należą do powiatu lubaczowskiego.

Inwestycja o długości ok. 3,4 km tworzy ciągłość z dwiema innymi, oddanymi do użytku końcem 2018 roku, w ramach których powstała obwodnica m. Oleszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 o długości ok. 2,36 km, jej przedłużenie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 867 o długości ok. 0,81 km oraz odcinek przebudowy/rozbudowy DW867 na odcinku Oleszyce-Lubaczów o łącznej długości ok. 4,18 km.

Łącznie, dzięki realizacji tej i wskazanych wyżej odcinków dróg wojewódzkich, użytkownicy mogą sprawnie przejechać na kierunku do przejścia granicznego w Budomierzu korzystając z  ok. 10,75 km bezpiecznej drogi o wysokim standardzie, z ominięciem newralgicznych odcinków jakimi są centra m. Oleszyce i Lubaczów.

Początkowy odcinek nowo budowanej obwodnicy m. Lubaczów wpisuje się w dotychczasową ul. Sportową (drogę gminną nr 104963R) w Lubaczowie, a sam początek stanowi istniejące skrzyżowanie DW 867 w km ~36+706 (0+000 obwodnicy) z DP nr 1674R Lubaczów – Szczutków – Duńkowice, w którego miejsce powstało małe rondo. Trasa obwodnicy na przebiega kolejno przez teren zalewowy rzeki Lubaczówki, gdzie oprócz obiektu mostowego na samej rzece, powstało pięć przepustów, tzw. przepustów ulgi. Dalej droga zgodnie z wieloletnimi planami przechodzi przez osiedle Mazury przecinając w km ~0+072 ul. Mazury (DG nr 104971R) gdzie zlokalizowano kolejne skrzyżowanie typu małe rondo. Jadąc dalej w km ~1+884 mijamy skrzyżowanie z ul. Lipową

(DG nr 104970R) i w km ~2+344 ul. Sobieskiego (DP nr 1679R Lubaczów – Krowica Lasowa), gdzie przejeżdżamy przez trzecie rondo obwodnicy, aby zakończyć na rondzie nr 4 w km ~3+406 zlokalizowanym w m. Lisie Jamy, na skrzyżowaniu istniejącej DW nr 866 (ul. Lwowska) z ul. Wspólną (DP nr 1860R Lisie Jamy – Dąbrowa).

Na podstawie materiału prasowego PZDW oraz materiału fotograficznego UMWP.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u