Ogólnopolski dzień transplantacji: przeszczep szansą na życie

Autor: Podlaski UW 2020-01-29 08:56:50

Co roku, 26 stycznia, w rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Transplantacji. To istotna data dla tych, którzy otrzymali drugie życie. Dziś w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Bohdan Paszkowski podpisał deklarację o działaniach na rzecz transplantacji. W spotkaniu również udział wziął wicewojewoda Tomasz Madras.

W tym roku mija 31 lat od zapoczątkowania transplantologii na terenie województwa podlaskiego. Pierwszej transplantacji w województwie podlaskim dokonano w roku 1989, gdy 15 stycznia 1989 roku w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Akademii Medycznej w Białymstoku prof. Stanisław Głowiński dokonał pierwszego przeszczepu nerki. Od tego czasu w Białymstoku przeszczepiono 612 nerek.

Transplantacja jest w pełni uznaną i szeroko stosowaną na całym świecie metodą leczenia skrajnej i nieodwracalnej niewydolności wielu narządów. Wielu chorych, którzy dotychczas mogli spodziewać się jedynie śmierci lub ograniczonej wieloma cierpieniami egzystencji, może obecnie odzyskać zdrowie dzięki zastąpieniu chorych narządów zdrowymi, pobranymi od innych ludzi. Największą barierą w rozwoju i wykorzystaniu dotychczasowych osiągnięć transplantologii jest wciąż znaczący niedobór narządów do transplantacji.

25 lutego 2011 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku miało miejsce podpisanie Listu Intencyjnego Partnerstwo dla Transplantacji
w województwie podlaskim. List podpisało 15 sygnatariuszy. W dniu 28 stycznia 2019 r. 7 konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycyny: anestezjologia i intensywna terapia, nefrologia, nefrologia dziecięca, neurochirurgia, neurologia, pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo chirurgiczne i operacyjne oraz 15 szpitali z województwa podlaskiego posiadających w swoich strukturach Oddziały anestezjologii
i intensywnej terapii podpisało Deklarację wsparcia działań określonych w Liście intencyjnym dotyczącym Partnerstwa dla Transplantacji w województwie podlaskim.

Głównym celem Programu Partnerstwo dla Transplantacji jest uświadamianie szerokim kręgom organów władz państwowych i samorządowych, dyrektorom szpitali, lekarzom oraz społeczeństwu potrzeb w zakresie transplantologii i zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów.

W 2019 roku w województwie podlaskim do transplantacji pobrano narządy od 20 dawców, w tym przeprowadzono 17 pobrań wielonarządowych. Liczba pozyskanych narządów wyniosła 91 (7 serc, 16 wątrób, 2 płuca, 40 nerek, 26 rogówek). Pozyskane narządy do transplantacji przeszczepiono w następujących ośrodkach: w Instytucie Kardiologii w Aninie (6 serc), w Klinice Kardiochirurgii w Poznaniu (1 serce), w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacji i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (6 wątrób), w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Transplantologii CZD w Warszawie (1 wątroba), w  Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacji UCK w Gdańsku (1 wątroba), w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacji i Wątroby Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie (5 wątrób), w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie (3 wątroby), w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (2 płuca), w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku (39 nerek, 1 nerka została przekazana do CZD w Warszawie), w Klinice Okulistyki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dokonano przeszczepienia (10 rogówek, pozostałe przekazano do Banku Tkanek).

Szpitalem, w którym głównie realizowane są pobrania narządów do transplantacji na terenie województwa podlaskiego jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Pozostałych pobrań narządów dokonano w 3 ośrodkach: 2 pobrania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku, 1 w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i 1 w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie.

Na terenie województwa podlaskiego istnieje realna możliwość dalszego zwiększenia liczby pozyskiwanych narządów do transplantacji. W realizacji tego zadania bardzo ważną rolę odgrywa realizowany Program Partnerstwo dla transplantacji w województwie podlaskim. (prof. dr hab. med. Marka Gacko)

© 2018 Super-Polska.pl stat4u