Wizyta Wojewody w powiecie węgrowskim

Autor: Mazowiecki UW 2020-01-30 09:26:50

Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas dzisiejszego pobytu w regionie węgrowskim wziął udział w otwarciu nowo wyremontowanych ulic, wizytował Szpital Powiatowy i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz spotkał się z samorządowcami

Wizyta rozpoczęła się od uroczystego otwarcia dróg. Wojewoda Mazowiecki wziął udział w symbolicznych przecięciach wstęg nowo wyremontowanych trzech odcinków ulic, które dofinansowane zostały w ramach I naboru Funduszu Dróg Samorządowych. Sfinansowane inwestycje to: dwa odcinki dróg w Łochowie oraz droga powiatowa Baczki-Wieliczna. W Łochowie ulica Mickiewicza dofinansowana została na łączna kwotę 813 112,00 zł, wyremontowana długość odcinka drogi to 462 m. Dofinansowanie ulicy Stawowa w Łochowie wyniosło 430 600,00 zł, wyremontowano odcinek drogi o długości 290 m.

To przykład konkretnej, bardzo dobrej pracy. Fundusz Dróg Samorządowych to program, który służy odbudowie, przebudowie i naprawie dróg, dzięki czemu poprawia jakość życia mieszkańców. Dziękuję samorządowi za współpracę i uczestniczenie w programach rządowych i liczę na dalsze, owocne współdziałanie - powiedział Wojewoda Mazowiecki, Konstanty Radziwiłł.

Następnie Wojewoda Mazowiecki udał się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Anna Kaszuba Kierownik Delegatury MUW w Siedlcach, Dyrektor Artur Skóra oraz Wójtowie i Burmistrzowie z terenu. W trakcie wizyty zaprezentowano blok operacyjny, nowo zakupiony tomograf dla szpitala oraz część placówki, która ma być dostosowana do potrzeb ZOL. Dyrektor przedstawił Wojewodzie m.in. statystyki dotyczące wykonywanych zabiegów.

To jeden ze szpitali na Mazowszu, który nie jest zadłużony. Jest dobrze zarządzany, a dzięki temu jest w dobrej kondycji i jest pozytywnie oceniany przez pacjentów - mówił Wojewoda.

Po zwiedzaniu szpitala Wojewoda Mazowiecki spotkał się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym z Hanną Kasperowicz, Dyrektorem placówki oraz pracownikami. Podopiecznym najmłodszej grupy przedszkola wręczono upominki oraz książki na ręce Dyrektora Ośrodka.

Dziękuję za zaangażowanie i serce, które wkładają Państwo w swoją pracę. To miejsce pełne nadziei, miłości i troski. Takich miejsc poszukujemy i takie miejsca na mapie Mazowsza doceniamy - podsumował Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie to ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy, realizujący kompleksowy program „Za życiem”.  Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Na terenie ośrodka znajduje się przedszkole specjalne, Specjalna Szkoła Podstawowa, Branżowa Szkoła Podstawowa I stopnia oraz internat. Obecnie opieką i wychowaniem objętych jest ponad 200 uczniów oraz ponad 100 podopiecznych w ramach programu „Za życiem”. Placówka współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA-Węgrów”.

W 2019 roku Powiat Węgrowski kupił od Gminy Liw za 4,2 mln zł budynek po szkole gimnazjalnej i utworzy w nim Regionalne Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i Zagrożonych Wykluczeniem. Z rezerwy budżetu państwa Powiat Węgrowski otrzymał wsparcie na tę inwestycję w wysokości 2,5 mln zł dofinansowania. W 2020 roku za ok. 3 mln zł ma zostać dokupiona sala gimnastyczna i boisko. Otwarcie Centrum planowane jest na 2023 rok.

Ostatnim punktem pobytu Wojewody w powiecie węgrowskim było spotkanie z udziałem samorządowców z terenu Powiatu Węgrowskiego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. W trakcie spotkania omawiano m.in.: ogólne zagadnienia służby zdrowia, programy: „Maluch+” i „Senior+” oraz  możliwości dofinansowania do inwestycji drogowych.

W trakcie wizyty w powiecie węgrowskim Wojewoda Mazowiecki złożył kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych upamiętniając zryw niepodległościowy i bohaterów wydarzeń styczniowych z 1863 roku.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u