Wiceminister Michał Wójcik na inauguracji zatrudnienia więźniów przy sprzątaniu wagonów

Autor: mat prasowe Ministerstwa Sprawiedliwości 2020-01-31 08:25:09

350 więźniów znajdzie zatrudnienie przy sprzątaniu wagonów PKP Intercity na terenie całej Polski. Inicjatywa wpisuje się w przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości program „Praca dla więźniów”, którego celem jest zmniejszenie kosztów systemu penitencjarnego i stworzenie skazanym szansy na skuteczną resocjalizację.

 

To kolejne nasze przedsięwzięcie w ramach programu „Praca dla więźniów”, który służy resocjalizacji, wspomaga samorząd terytorialny, a także animuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Teraz będziemy rozwijać tę działalność razem ze spółką WARS. Moją intencją jest, aby 17 proc. osadzonych, którzy jeszcze nie pracują, jak najszybciej znalazło zatrudnienie – podkreślił wiceminister Michał Wójcik.

 

Dziś (30 stycznia 2019 r.) w warszawskiej Hali Całopociągowej PKP Intercity gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Artur Kowalczyk, prezes Zarządu WARS S.A. podpisali umowę wykonawczą na zatrudnienie osadzonych przy sprzątaniu wagonów. W konferencji prasowej poświęconej temu wydarzeniu wzięli udział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik i wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski.

 

– Deklaruję, że program będzie rozszerzany na inne spółki. Współpraca Służby Więziennej ze spółką WARS jest innowacją na skalę europejską. Ma wymierny aspekt biznesowy, bo obecnie wielu przedsiębiorców boryka się z brakiem rąk do pracy, ale też resocjalizacyjny, aktywizujący osadzonych. Jestem przekonany, że za kilka, kilkanaście miesięcy o tym autorskim przedsięwzięciu Ministra Wójcika będzie mówiła cała Europa – powiedział wiceminister Janusz Kowalski.

 

Gen. Jacek Kitliński zwrócił uwagę na znaczenie programu dla resocjalizacji więźniów.

 

- Człowiek, który popełnił przestępstwo kiedyś wróci do społeczeństwa. Staramy się dawać mu najlepsze instrumenty do życia na wolności. W warunkach więziennych to praca. Program „Praca dla więźniów” jest potrzebny i dobry, przynosi same korzyści. Budzi duże zainteresowanie wśród naszych europejskich partnerów – zaznaczył. 

 

Przypomniał również o porozumieniu z Pocztą Polską, która od kilku lat zatrudnia prawie 500 skazanych.

 

- Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie owocna. Wszystko na to wskazuje, ponieważ od października ub.r. w ramach programu pilotażowego przy sprzątaniu wagonów pracuje już 17 osadzonych – powiedział prezes Zarządu WARS S.A. Artur Kowalczyk.

 

Więcej pracy dla skazanych

Program „Praca dla więźniów” przynosi spektakularne rezultaty. Przed jego wdrożeniem pracowało 24 tys. skazanych, to jest 36 proc., obecnie – ok. 37 tys. więźniów, czyli prawie 60 proc. Oznacza to, że w wyniku podjętych działań zwiększono liczbę zatrudnionych skazanych o ok. 13 tys., a powszechność zatrudnienia wzrosła o ok. 20 proc. I pod koniec ub.r. wynosiła prawie 83 proc. Skala wzrostu oraz osiągnięty obecnie poziom zatrudnienia jest najwyższy od 30 lat. W polskich zakładach karnych przebywa średnio ponad 12 tys. więźniów z zobowiązaniami alimentacyjnymi. Coraz więcej z nich podejmuje odpłatne zatrudnienie. W 2015 r. pracowało prawie 4 tys. takich osadzonych, natomiast w 2019 r. – nieco ponad 6 tys. Dzięki odpłatnej płacy skazani mogą spłacać zadłużenia alimentacyjne. Do pracy kierowani są skazani, którzy spełniają kryteria zatrudnienia poza zakładem karnym: odbywają karę za niegroźne przestępstwa, korzystają z systemu przepustek, mają pozytywną ocenę postępów w procesie resocjalizacji i stosunkowo niedługi okres pozostający do końca kary.

 

Dobra współpraca i obopólne korzyści

WARS S.A. dba o utrzymanie czystości w pociągach PKP Intercity w kilkudziesięciu miastach w całej Polsce Docelowo więźniowie zatrudnieni będą w 17 lokalizacjach. Generalnie więźniowie pracują w wielu branżach, m.in. meblarskiej, metalowo-ślusarskiej, spawalniczej, stolarskiej, spożywczej, papierowej, muzycznej czy elektrycznej. Badania pokazują, że resocjalizacja poprzez pracę jest jedną z najskuteczniejszych form powrotu więźnia do społeczeństwa. Pozwala na przystosowanie się do zasad panujących na rynku pracy oraz rozpoczęcie uczciwego życia na wolności.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u