GUMed. Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Autor: Pomorski UW 2020-02-01 09:36:12

Uroczysta inauguracja programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” odbyła się 29 styczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Gościem uroczystości był Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego i  Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Uzyskanie statusu uczelni badawczej jest potwierdzeniem jej wiodącej pozycji w obszarze prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych – podkreślił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed.

GUMed co roku kształci ponad 6000 studentów, w tym blisko tysiąc z zagranicy. Studenci uczą się także na czterech kierunkach międzyuczelnianych prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską. Uczelnia realizuje także unikatowe programy badawcze. Kompleks szpitalny GUMedu to najnowocześniejszy zespół szpitali klinicznych w Polsce oferujący pacjentom najwyższe standardy leczenia i opieki medycznej.

„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB)
Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które mają szansę w przyszłości stać się uczelniami badawczymi.

Znalazły się wśród nich (zgodnie z kolejnością na liście uczelni wyłonionych w konkursie):
1. Uniwersytet Warszawski
2. Politechnika Gdańska
3. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
3. Politechnika Warszawska
3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. Uniwersytet Jagielloński
7. Gdański Uniwersytet Medyczny
8. Politechnika Śląska
9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
10. Uniwersytet Wrocławski

© 2018 Super-Polska.pl stat4u