Nowe miejsce integracji Seniorów w Lubsku

Autor: Lubuski UW 2020-02-01 09:40:55

Seniorzy otrzymali nowe miejsce do rozwijania pasji. W Lubsku przy Al. Wojska Polskiego 2a Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak otworzył kolejny w regionie klub Senior +.

Powstanie Klubu Senior+ w Lubsku

Już w 2019 r. z rezerwy celowej budżetu państwa gmina otrzymała 148.158,42 zł. na uruchomienie Klubu Senior+ w Lubsku, w miejscu dawnej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego. W 2020 r. całkowity koszt inwestycji wyniósł 214.673,44 zł, w tym 145.354,33 zł ze środków z budżetu państwa oraz 69.319,11 zł ze środków gminy. 

Placówka jest otwarta dla seniorów w dni robocze od poniedziałku do czwartku przez 5 godzin dziennie. Obiekt jest przystosowany docelowo na 20 miejsc dla seniorów nieaktywnych zawodowo, w wieku 60+.

Kluby  Seniora to miejsca spotkań osób starszych. Do ich głównych zadań należy aktywizacja i integracja seniorów, tworzenie nowych więzi społecznych czy poprawienie kondycji psychofizycznej za sprawą oferowanych zajęć.

Oferta Klubu Senior+ w Lubsku

Klub Senior+ oferuje usługi dostosowane do potrzeb i możliwości seniorów w tym:

- usługi edukacyjne,

- usługi kulturalno-oświatowe,

- usługi aktywności ruchowej/kinezyterapii,

- usługi sportowo-rekreacyjne,

- usługi aktywizacji społecznej i międzypokoleniowej,

- terapii zajęciowej,

- działania prozdrowotne,

- inne dostosowane do potrzeb uczestników.

Senior+ w Lubuskiem

© 2018 Super-Polska.pl stat4u