15 reprezentantów PB znalazło się w składach komitetów naukowych PAN

Autor: mat prasowe PB 2020-02-02 08:56:09

Znane są wyniki wyborów członków komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023. Po raz pierwszy wybory prowadzone były drogą elektroniczną. Głosowanie online trwało od jesieni 2019 roku i zakończyło się 13 stycznia 2020 r.

Uprawnionych do głosowania było ponad 30 tysięcy naukowców z całego kraju - nie tylko związanych z PAN, wybierali także przedstawiciele uczelni czy instytutów badawczych. Warunkiem było posiadanie tytułu naukowego doktora habilitowanego lub profesora.
Komitety naukowe PAN pełnią ważną funkcję doradczą i opiniodawczą. Ich podstawowym zadaniem jest oddziaływanie na rozwój danej dyscypliny naukowej, integrowanie ośrodków i środowisk naukowych oraz rozwiązywanie określonej problematyki naukowej. Komitety naukowe PAN opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej. Opiniują akty prawne dotyczące nauki i kształcenia.

 

Zgodnie z zsumowanymi wynikami aż piętnaścioro pracowników Politechniki Białostockiej znalazło się w składach dziesięciu komitetów PAN.

 

Do prac w komitetach naukowych Polskiej Akademii Nauk wybrani zostali następujący pracownicy Politechniki Białostockiej:

    ·         do Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN: dr hab. inż. Jerzy Uścinowicz, prof. PB,
    ·         do Komitetu Automatyki i Robotyki PAN: dr hab. Ewa Pawłuszewicz, prof. PB; dr hab. inż. Mirosław Świercz, prof. PB,
    ·         do Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN: dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prof. PB; dr hab. inż. Jolanta Pauk, prof. PB,
    ·         do Komitetu Elektrotechniki PAN: prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski,
    ·         do Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN: dr hab. inż. Katarzyna Zabielska-Adamska, prof. PB,
    ·         do Komitetu Inżynierii Produkcji PAN: dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB; prof. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko,
    ·         do Komitetu Inżynierii Środowiska PAN: dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, prof. PB; dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, prof. PB; prof. dr hab. inż. Józefa Wiater,
    ·         do Komitetu Mechaniki PAN: prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn,
    ·         do Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN: dr hab. inż. Małgorzata Poniatowska, prof. PB,
    ·         do Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN: prof. dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u