Wizyta Wojewody Mazowieckiego w regionie radomskim

Autor: Mazowiecki UW 2020-02-06 09:11:04

4 lutego br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł odwiedził Radom i Warkę. W trakcie wizyty spotkał się m.in. pracownikami Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, a także wziął udział w otwarciu nowo wyremontowanych dróg oraz nowego klubu Senior+. W regionie radomskim Wojewodzie towarzyszył Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz oraz Kierownik Delegatury MUW w Radomiu Krzysztof Murawski.

Wojewoda Mazowiecki wizytę w Radomiu rozpoczął od spotkania z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Henrykiem Tomasikiem w Kurii Diecezji Radomskiej.

Następnie Wojewoda udał się do Delegatury Mazowieckiego Urzędu w Radomiu, gdzie Kierownik Delegatury MUW w Radomiu Krzysztof Murawski oprowadził po Urzędzie pokazując wyremontowaną halę obsługi klientów Wydziału Spraw Obywatelskich. Wojewoda Mazowiecki spotkał się również z pracownikami Urzędu.

- Spotkania z pracownikami są zawsze bardzo ważnym punktem moich wizyt w regionie. Dzięki temu mogę się z Państwem spotkać i poznać Państwa osobiście. Jesteśmy po to, aby wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów Urzędu. Doceniam Państwa profesjonalizm i podejście do wykonywanych zadań.–  powiedział Wojewoda Mazowiecki do pracowników radomskiej delegatury. 

Następnym punktem było spotkanie ze Starostą radomskim Waldemarem Trelką. Rozmowy dotyczyły m.in. budowy nowego szpitala w Pionkach, dofinansowania budowy i rozbudowy dróg w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” oraz powstania Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego.

Gruntowna modernizacja placówki, która obecnie rozlokowana jest w czterech budynkach zaplanowana jest na 2020 rok. Nowy szpital miałaby powstać przy ulicy 15 Stycznia, przy obecnym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Rozmieszczone w czterech miejscach oddziały znalazłyby się w jednej lokalizacji. Koszty inwestycji szacowane są na 35 mln zł.

W Urzędzie Miasta Warki Wojewoda spotkał się z Dariuszem Gizką Burmistrzem Miasta. Po zapoznaniu się z aktualnymi kwestiami dotykającymi mieszkańców gminy, Wojewoda udał się na oficjalne otwarcie nowo wyremontowanych odcinków ulic: Szwedzkiej, Letniej, Słonecznej, Adama Jarzębskiego, Księżycowej, Miłej, Wiosennej, Kwiatowej, Władysława Matlakowskiego dofinansowanych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. W uroczystościach wzięli udział Ksiądz Proboszcz Jarosław Kucharczyk, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Warce: Burmistrz, Wiceburmistrz, pracownicy wydziału Inwestycji Wykonawca oraz mieszkańcy Warki.

- Fundusz Dróg Samorządowych zmienia obraz polskich powiatów i gmin, zwłaszcza tych, które do tej pory nie miały możliwości budżetowych aby we własnym zakresie zadbać o jakość dróg dojazdowych. Nowa droga oznacza bezpieczną drogę. Ulicę, którą każdego dnia nasze dzieci, rodzice i sąsiedzi uczęszczają do szkół, domów, sklepów. Nie ma tu miejsca na brak bezpieczeństwa. Nowe inwestycje podniosą jakość życia społeczności lokalnej oraz rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej. – powiedział Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podczas uroczystego przecięcia wstęgi.

Ostatnim punktem wizyty Wojewody w Warce było oficjalne otwarcie świetlicy Senior +.  Jest to druga placówka w gminie Warka utworzona na 15 miejsc. W 2019 r. na utworzenie Klubu przekazano 140 417,14 zł.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: Ksiądz Proboszcz Jarosław Kucharczyk, Burmistrz Warki Dariusz Gizka, przedstawiciele Rady Miejskiej w Warce, Sołtys Ryszard Przybylski, Przewodnicząca Klubu Senior + Wioleta Kwapisiewicz, członkowie Klubu Senior + oraz mieszkańcy Starej Warki.  

Program „Senior+” na lata 2015-2020 zakłada wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych w ustawie o pomocy społecznej, którego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci Dziennych Domów oraz Klubów „Senior +.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u