Opolska policja podsumowała rok 2019

Autor: Opolski UW 2020-02-07 08:15:37

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki osiągnięte przez opolskich policjantów w roku 2019. W corocznej odprawie udział wziął wojewoda opolski Adrian Czubak i wicewojewoda opolski Teresa Barańska, przedstawiciele władz wojewódzkich oraz organów ściągania.

Uroczysta odprawa rozpoczęła się od wręczenia listów gratulacyjnych i nagród przyznanych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka oraz listy gratulacyjne dla pracowników cywilnych z okazji jubileuszu pracy. Wyróżnienia te wręczył nadinsp. Jarosław Kaleta, komendant Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Następnie Pan komendant podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy opolskich policjantów w roku 2019.

Każdego dnia 2019 roku opolscy policjanci;

  • zatrzymywali średnio 6 osób na gorącym uczynku,
  • sprawdzali stan trzeźwości blisko 1200 kierowców,
  • przeprowadzali około 290 interwencji,
  • pełnili ponad 320 służb patrolowych,
  • legitymowali prawie 1200 osób,
  • realizowali 13 konwojów.

Do sukcesów należy zaliczyć między innymi spadek kradzieży z włamaniem (z 2146 do 1986) czy rozbojów (141 do 105) przy wysokiej, 84% wykrywalności. To także wysoka wykrywalność przestępstw uciążliwych społecznie, takich jak bójka i pobicie 87,6% oraz najwyższa w kraju wykrywalność kradzieży samochodów 67,7%. Dodatkowo, opolscy policjanci zabezpieczyli blisko 130 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających, a w prowadzonych postępowaniach zabezpieczyli mienie o wartości blisko 15 mln złotych. Wykrywalność wszystkich przestępstw w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym, blisko 72% poziomie.

Wojewoda opolski Adrian Czubak podkreślał znaczenie i skuteczność programu podnoszenia świadomości seniorów w obszarze przeciwdziałania zagrożeniom na lata 2019-2020 pn. ,,Świadomy i bezpieczny Senior". Przypomnijmy, że wojewoda współtworzy program wspólnie z opolską policją i Kuratorium Oświaty w Opolu.

W ramach „Świadomego i bezpiecznego Seniora”  w łącznie przeprowadzonych 800 spotkaniach uczestniczyło 14 000 seniorów. W tym czasie przeszkolono również 120 pracowników placówek bankowych oraz ponad 200 pracowników socjalnych i pielęgniarek.

Istotna jest także funkcjonalność Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, w 2019 r. potwierdzonych przez policjantów zostało ponad 60% z nich. W głównej mierze dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u