W Strzelcach Opolskich uroczyście podsumowano działalność rolników

Autor: Opolski UW 2020-02-07 08:18:30

Wicewojewoda opolski Teresa Barańska uczestniczyła w uroczystym podsumowaniu działalności upowszechnieniowo – doradczej za rok 2019 w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Strzelcach Opolskich. 

Wicewojewoda Teresa Barańska podkreśliła aktywność opolskich rolników. -Jest ona godna  do naśladowania i może stanowić wzór dla rolników w całym kraju – mówiła.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie doradza rolnikom i mieszkańcom wsi województwa opolskiego. Kadra specjalistów w terenowych zespołach doradztwa rolniczego prowadzi prace doświadczalne i wdrożeniowe z zakresu agrotechniki, zootechniki, ekonomiki i mechanizacji produkcji rolnej.

Szkoli Rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Pomagamy rolnikom, i mieszkańcom obszarów wiejskich sporządzać dokumentację, która jest niezbędna do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Jednym z priorytetów jest pomoc rolnikom w zakresie organizowania się w grupy producenckie i tematyczne. Przekazujemy treści i pomagamy producentom rolnym we wdrożeniu dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska i ekologii.

Prowadzi szereg prac aktywizujących szkolną młodzież wiejską uczącą się w gimnazjach i szkołach podstawowych. Inspirujemy i opanowujemy plany modernizacji terenów zielonych i innych w ramach działania „odnowa wsi”

 

Do głównych zadań PZDR w Strzelcach Opolskich należą m.in.:

- Konferencje tematyczne / Szkolenia terenowe i wyjazdowe

- Prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej

- Prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich

- Udzielanie pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych i zagranicznych.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u