Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

Autor: mat prasowe MKiDN 2020-02-08 08:45:38

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczył powołania członkom Muzeum – Dom Rodziny Pileckich podczas pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się 30 stycznia w siedzibie Muzeum. Przewodniczącym Rady wybrany został prof. Wiesław Jan Wysocki – wybitny historyk, działacz antykomunistyczny, autor jednych z pierwszych publikacji o Rotmistrzu Pileckim

Rada składa się z 11 członków, wśród nich jest syn Rotmistrza Witolda Pileckiego – Andrzej Pilecki, który został honorowym przewodniczącym tego gremium. Na stanowisko wiceprzewodniczącej Rada wybrała Bożenę Szostak, przedstawiciela samorządu Miasta Ostrów Mazowiecka.

 

Skład Rady Muzeum – Dom Rodziny Pileckich:

 1. Dr Piotr Cywiński
 2. Dr hab. Adam Czesław Dobroński
 3. Dr hab. Magdalena Gawin
 4. Krzysztof Kosior
 5. Dr Wojciech Kozłowski
 6. Tomasz Łabuszewski
 7. Dr Karol Nawrocki
 8. Andrzej Pilecki – honorowy przewodniczący Rady
 9. Bożena Szostak – wiceprzewodnicząca Rady
 10. Prof. Wiesław Jan Wysocki – przewodniczący Rady
 11. Jacek Pawłowicz – zgłoszony przez Radę Muzeum na I posiedzeniu

 

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Rady wraz z dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich Dorotą Socik rozmawiali m.in. o planach Muzeum dotyczących wystawy stałej, której otwarcie  planowane jest na listopad 2020 r. Rada zapoznała się również ze sprawozdaniem Muzeum z dotychczasowej działalności oraz przyjęła regulamin prac Rady.

- Liczymy na to, że to niewielkie Muzeum, ale z wielu powodów bardzo ważne, będzie opowiadało nie tylko o Rotmistrzu Pileckim, o postawie Polaków, o relacjach polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej, ale będzie także opowiadało - mam nadzieję -  o specyfice doświadczeń na północnym Mazowszu związanych z II wojną światową – podkreślił w rozmowie z dziennikarzami minister kultury prof. Piotr Gliński.  

 „To pierwsze Muzeum Rotmistrza Pileckiego”

- To jest pierwsze Muzeum Rotmistrza Pileckiego w Polsce, a więc instytucja, która będzie edukowała młodzież, ale również nas wszystkich i cały świat o Pileckim, a poprzez postać Pileckiego - o polskiej historii, o tych dramatycznych czasach, w których znajdowali się ludzie potrafiący wybierać właściwie – dodał minister kultury.  

 

Muzeum – Dom Rodziny Pileckich

Muzeum zostało powołane uchwałą Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2016 roku, by zadbać o szeroko rozumiane dziedzictwo rtm. Witolda Pileckiego i przejąć opiekę - w celu stworzenia tam ekspozycji muzealnej – nad nieruchomością z rodzinnym domem żony Rotmistrza - Marii Pileckiej (z Ostrowskich). Nieruchomość, którą zakupiło Miasto Ostrów Mazowiecka została nieodpłatnie przekazana Muzeum. 27 grudnia 2016 r. minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer podpisali umowę o wspólnym prowadzeniu Muzeum. Na mocy aneksu z 11 lipca 2019 r. Muzeum zostało wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a czas obowiązywania umowy został przedłużony do 2030 roku. Od 2017 r. Muzeum jest współfinansowane przez Miasto Ostrów Mazowiecka i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Minister do końca 2019 r. przekazał łącznie na działalność bieżącą Muzeum oraz na inwestycję przebudowy i adaptacji domu Marii Pileckiej wraz z budową wystawy stałej ponad 11,2 mln zł. Na rok 2020 w budżecie MKiDN na potrzeby Muzeum zabezpieczono ponad 2 mln zł.

- Uważamy, że Ministerstwo, które jest organem centralnym, odpowiada także za to, co się dzieje w obszarze kultury lokalnie. W ciągu ostatnich 4 lat powołaliśmy ponad 30 instytucji lokalnych o znaczeniu ogólnopolskim. Uznajemy, że jest to także misja resortu, aby wspierać bardzo ważne dla Polski muzea czy inne instytucje kultury, które gwarantują odpowiedni poziom merytoryczny, a jednocześnie są istotne z punktu widzenia interesu narodowego w szerszym zakresie. Ostrów Mazowiecka i to Muzeum, w którym się dziś znajdujemy, jest doskonałym przykładem właśnie takiej współpracy. Dzięki temu, że lokalna społeczność, lokalne władze są zainteresowane odpowiednią opieką nad tą instytucją, to my jako ministerstwo, które finansuje tą inwestycję, mamy pewność, że będzie ona dobrze funkcjonowała, bo obu stronom na tym zależy – powiedział wicepremier Piotr Gliński.

 

© 2018 Super-Polska.pl stat4u