80. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR

Autor: Mazowiecki UW 2020-02-11 08:12:59

W poniedziałek 10 lutego br. przy warszawskim Pomniku Poległych i Pomordowanych na Wschodzie odbyły się coroczne obchody upamiętniające ofiary wydarzeń z lutego 1940 roku. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska, Senator RP Maria Koc, Konstanty Radziwiłł Wojewoda Mazowiecki, Wojciech Lesiak Dyrektor gabinetu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych oraz ppłk dr Leonard Kapiszewski, Przewodniczący Mazowieckiej Rady Kombatanckiej i Wiceprezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP.

Uroczystości zainaugurowała msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Nabożeństwo odprawione zostało w intencji obywateli polskich zesłanych na Syberię, ofiar represji komunistycznych i ich rodzin. W południe kontynuowano obchody przy Pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie znajdującym się u zbiegu ulic Muranowskiej i gen. Władysława Andersa w Warszawie. W trakcie uroczystości odbyła się wspólna modlitwa połączona z odczytaniem Apelu Pamięci. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł razem z ppk. dr. Leonardem Kapiszewskim złożył kwiaty pod pomnikiem oddając hołd ofiarom.

Dyrektor gabinetu Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych Wojciech Lesiak wręczył dwa medale „Pro Bono Poloniae”. – Cierpienie ofiar agresorów ze wschodu wcale nie było mniejsze niż tych z zachodu. Do dziś żyją świadkowie, którzy noszą w sercu niezagojoną ranę – napisał w liście do uczestników obchodów 80. rocznicy I masowej deportacji obywateli polskich w głąb ZSRR Minister Jan Józef Kasprzyk.

10 lutego 1940 r., władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której – wg danych NKWD – do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. Następne deportacje obywateli polskich przeprowadzono 13 kwietnia i na przełomie czerwca i lipca 1940 r. oraz w maju i czerwcu 1941 roku. Według szacunków władz RP na emigracji, w wyniku wywózek zorganizowanych w latach 1940–1941 do syberyjskich łagrów trafiło około milion osób cywilnych, choć w dokumentach sowieckich mówi się o 320 tys. wywiezionych

W poniedziałkowych uroczystościach udział wzięli m.in.: osoby deportowane i ich rodziny, reprezentanci wszystkich największych środowisk kombatanckich, przedstawiciele władz państwowych i duchowieństwo.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u