Powstaje Euregion Roztocze. „Projekt jest doskonałym przedsięwzięciem”

Autor: Lubelski UW 2020-02-11 08:28:06

W Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja zatytułowana „Euroregion Roztocze szansą na rozwój pogranicza polsko-ukraińskiego”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, Miasto Tomaszów Lubelski, Powiat Tomaszowski oraz Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.
 

Konferencję otworzył prezes Instytutu Marcin Szewczak, zaś najważniejszym punktem spotkania było podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Lokalną Organizacją Turystyczną „Roztocze”, miastem Tomaszów Lubelski oraz miastem Żółkiew na realizację projektu „Rezerwat Biosfery Roztocze” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 
 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się wojewoda lubelski Lech Sprawka, wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski oraz prezes Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego Jarosław Korzeń.
 
 
- Bardzo się cieszę z inicjatywy powstania Euroregionu „Roztocze”, tym bardziej że jest to kolejny element związany z tym co się wydarzyło w 2019 roku, wtedy kiedy decyzją UNESCO został ustalony transgraniczny rezerwat zwany Roztocze. – zauważył Lech Sprawka.
 
– Myślę, że walory turystyczne i przyrodnicze Roztocza, jak również fakt że Roztocze leży zarówno po stronie polskiej
jak i ukraińskiej sprawiają, że projekt jest doskonałym przedsięwzięciem stwarzającym szansę dla tego regionu, ale również wpisywać się on będzie w rozwój współpracy między Polską a Ukrainą
 – powiedział wojewoda lubelski.
 
 
Podczas konferencji prelegenci dyskutowali m.in. nt. możliwości pozyskania środków rozwojowych  przez członków Euroregionu „Roztocze” w nowej perspektywie finansowej RPO 2021 – 2027 czy też prawnych uwarunkowań utworzenia Euroregionu Roztocze.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u