OBCHODY 78. ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ

Autor: Podkarpacki UW 2020-02-17 09:10:46

Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wzięła udział obchodach 78. rocznicy powstania Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów.

Obchody poprzedziła Msza Święta w Kościele  Świętego Krzyża w Rzeszowie.  W apelu wzięli udział przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, kombatanci, reprezentanci służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu. 

– Każdego roku w połowie lutego gromadzimy się pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu Rzeszów, aby oddać hołd tym, którzy od pierwszych dni września 1939 r. podjęli walkę z niemieckim, a później także z sowieckim okupantem. Upamiętniamy żołnierzy, którzy walcząc w różnych konspiracyjnych organizacjach zjednoczyli się, działając od 14 lutego 1942 r. jako Amia Krajowa – część Polskich Sił Zbrojnych. A zarazem największa i najlepiej zorganizowana armia podziemna w okupowanej Europie. Wojsko, które funkcjonując w niezwykle trudnych warunkach – w ciągłej konfrontacji z silniejszym przeciwnikiem – organizowało się na niespotykaną dotąd skalę. Przez wiele miesięcy, prowadząc intensywną walkę o niepodległość Ojczyzny – powiedziała podczas uroczystości wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

– Z tego miejsca chylę czoła przed żołnierzami Armii Krajowej. Przed ludźmi o wielkim patriotyzmie, którzy nigdy nie zwątpili w sens walki o suwerenną Polskę. Przed tym, którzy mimo zakończonej wojny nie złożyli broni, bo przecież ich Ojczyzna nadal nie była wolna. Przed żołnierzami, których poświęcenie i ogromna odwaga sprawiły, że my dziś możemy cieszyć się tą wolnością, której im nie dane było dożyć, a za którą wielu z nich oddało życie – dodała wicewojewoda.

***

Armia Krajowa była największą armią podziemną w czasie II wojny światowej. Dla Polaków jest symbolem walki o niepodległość, patriotyzmu i męstwa. 14 lutego  br. mija 78. rocznica utworzenia  AK – przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego. Głównym celem AK było stworzenie struktur wojskowych, a także przygotowanie do powszechnego powstania i otwartej walki z okupantem.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u