189. rocznica Bitwy pod Stoczkiem Łukowskim

Autor: Lubelski UW 2020-02-19 08:48:01

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wziął udział w obchodach 189. rocznicy Bitwy pod Stoczkiem Łukowskim połączonych z jubileuszem 60 -lecia Święceń Kapłańskich Księdza Prałata Józefa Huszaluka. 

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem WNMP. Wicewojewoda odznaczył Krzyżem Zasługi ks. prałata Józefa Huszaluka oraz złożył najserdeczniejsze życzenia i pogratulował zasług  oraz całokształtu działalności jubilata. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod pomnikiem gen. J. Dwernickiego. 

 
Wicewojewoda lubelski wyraził podziw dla kultywowania pamięci o wydarzeniu, które było tak znaczące dla kampanii Powstania Listopadowego. Podkreślił wielką wartość upamiętniania kluczowych wydarzeń dla naszej historii oraz podtrzymywania tradycji, która jest podstawą polskiej kultury. Wicewojewoda nawiązał do wielkiego znaczenia bitwy pod Stoczkiem, która stała się inspiracją dla wielu poetów i wokalistów oraz podziękował władzom miasta za realizowanie dobra wspólnego jakim jest pamięć o historii Rzeczypospolitej.
 
Była to pierwsza zwycięska bitwa Powstania Listopadowego, stoczona 14 lutego 1831 r. Gen. Józef Dwernicki dowodzący polskim wojskiem starł się z dywizją strzelców konnych gen. Fiodora Gejsmara.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u