Święto Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2020-02-20 07:23:14

W 547. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika oraz w 75. rocznicę utworzenia uczelni Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wziął udział w Święcie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W uroczystości uczestniczyła również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska oraz wiceminister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Iwona Michałek.

W programie uroczystości znalazły się: przemówienie JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Anny Budzanowskiej.

Głos zabrał również przedstawiciel rządu w województwie Mikołaj Bogdanowicz. Nawiązując do postaci autora epokowego dzieła „O obrotach sfer niebieskich” wskazał, że dzisiaj, u progu trzeciej dekady XXI wieku, trudno o lepszy wzorzec dla studentów i kadry naukowej polskiego uniwersytetu.

- Osoba Mikołaja Kopernika łączy w sobie wysokie przymioty umysłu z nie mniej cennymi przymiotami charakteru i ducha – takimi, jak pracowitość, determinacja w dążeniu do prawdy, wierność ideałom, imperatyw służby bliźniemu i dobru wspólnemu – mówił wojewoda.

Nawiązując do ceremonii wręczenia, nadanego prof. Wojciechowi Zegarskiemu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę, Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że kawaler tego orderu jest współczesnym wzorem wspaniałej postawy społecznej i naukowej.

- Jedną z osób, które dziś w sposób szczególny pragniemy uhonorować jest Pan Profesor Wojciech Zegarski. Wybitny chirurg onkolog, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Regionalnym Centrum Onkologii w Bydgoszczy, pionier innowacyjnej metody leczenia raka żołądka i jelita grubego za pomocą tak zwanej burzy śnieżnej - dootrzewnowej chemioterapii podciśnieniowej aerozolem – mówił przedstawiciel rządu. – Jest Pan Profesor nie tylko wspaniałym lekarzem, ale również z zamiłowania historykiem, autorem opublikowanej w 2018 roku książki „Listy do Matki z Obozu Koncentracyjnego w Sachsenhausen” - dodał.

Podczas obchodów można było także wysłuchać wykładu prof. Tomaso Poggio z Center for Brains, Minds and Machines Massachusetts Institute of Technology, który został laureatem pierwszej międzynarodowej Nagrody Naukowej "Ratio et Spes", ustanowionej wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Fundację Watykańską Joseph Ratzinger-Benedykt XVI.

Ważnym punktem ceremonii było uroczyste wręczenie szczególnego wyróżnienia UMK Convallaria Copernicana – w tym roku został nim uhonorowany wybitny fizyk prof. dr hab. Józef Szudy.

Podczas tegorocznego Święta Uniwersytetu powiększyło się także grono Honorowych Profesorów UMK. Dołączą do niego: prof. dr hab. Grzegorz Goździewicz z Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Wiesław Kozak z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz prof. Andrzej Nowicki z Wydziału Matematyki i Informatyki. Tytuły Honorowego Profesora nadawane są profesorom o wybitnym dorobku naukowym, którzy w ostatnim roku akademickim odeszli na emeryturę.

W czasie uroczystości poznaliśmy także nazwiska kolejnych Ambasadorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł otrzymują absolwenci ze znaczącymi sukcesami w nauce, kulturze, sztuce, polityce albo działalności gospodarczej, promujący Uniwersytet w swojej codziennej działalności.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u