Nowy wóz strażacki dla Lotynia

Autor: Wielkopolski UW / Jakub Monterial 2020-02-20 07:27:13

Najbardziej wysunięta na północ województwa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu w powiecie złotowskim otrzymała dziś nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. W oficjalnym przekazaniu wozu strażakom uczestniczył wicewojewoda wielkopolski Maciej Bieniek.

Wśród zaproszonych gości obecni byli także: zastępca wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Robert Natunewicz, starosta złotowski Ryszard Goławski oraz Julia Samtleben, burmistrz Stockelsdorf w Niemczech - partnerskiej gminy Okonka. Honory gospodarzy pełnili druhowie jednostki w Lotyniu wraz z burmistrzem Miasta i Gminy Okonek Andrzejem Jasiłkiem i przewodniczącym rady miejskiej Sebastianem Korzeniowskim.

Wyposażenie jednostki w Lotyniu w nowy pojazd oznacza zwiększenie mobilności oraz szybkości podejmowanych działań ratowniczo-gaśniczych, a przez to poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Wóz bojowy kosztował 760 000 zł. Wyposażony jest w nowoczesną autopompę, powiększoną kabinę dla załogi, specjalne schowki i oświetlenie, a także w inne elementy, które zapewnią strażakom komfortową i skuteczną pracę.

Kluczyki oraz dokumenty do nowego wozu odebrał Waldemar Sochacki, kierowca i prezes lotyńskiej jednostki. - Droga do tego zakupu nie była łatwa. Pierwsze kroki podjęte zostały już w roku 2010 - zaznaczał naczelnik Konrad Kopkiewicz.

Środki pozyskane zostały z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacji Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ze środków własnych gminy Okonek. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze środków ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych to efekt porozumienia ministrów spraw wewnętrznych oraz środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń środowiska.

W przemówieniu wicewojewoda Maciej Bieniek zapewnił o dalszym wsparciu rządu dla jednostek ochotniczych. Zwrócił uwagę, że strażacy ochotnicy na równi ze strażakami zawodowymi wykonują zadania między innymi gaszenia pożarów, ratownictwa drogowego, a ich zakres działania ogranicza jedynie posiadany sprzęt. - Jesteście zawsze tam, gdzie zagrożone jest zdrowie i życie, często jako pierwsi na miejscu zdarzenia stanowicie wsparcie dla strażaków zawodowych. Dzisiaj otrzymujecie samochód waszych marzeń, dzięki któremu diametralnie polepszą się warunki służby. Mam nadzieję, że ta inwestycja będzie długo i dobrze służyć waszej społeczności - podkreślił wicewojewoda Bieniek.Straż pożarna w Lotyniu powstała w 1949 roku. Natomiast 5 listopada 2002 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u