Spotkanie Marszałek Sejmu z Nuncjuszem Apostolskim

Autor: sejm.pl 2020-02-20 07:49:19

We środę 19 lutego wizytę u marszałek Sejmu Elżbiety Witek złożył nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp. Salvatore Pennacchio. Rozmowy dotyczyły m.in. polsko-watykańskich relacji dwustronnych.

Ubiegłoroczne obchody 100. rocznicy wznowienia relacji dwustronnych pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską przyczyniły się do intensyfikacji współpracy bilateralnej. W 2019 r. w Ogrodach Watykańskich upamiętniliśmy historię relacji polsko-watykańskich i szczególne więzi łączące Polskę i Stolicę Apostolską Zielonym Pomnikiem - dębem o imieniu Franciszek - mówiła podczas spotkania z przedstawicielem Stolicy Apostolskiej Marszałek Sejmu. - Dziękujemy za udział specjalnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej kard. Zenona Grocholewskiego w obchodach 75. rocznicy wyzwolenia Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady w Auschwitz-Birkenau - podkreśliła Elżbieta Witek.

Wśród podjętych tematów pojawiły się również kwestie wychowania młodzieży wobec wyzwań współczesnego świata. Rozmówcy zwracali uwagę na znaczenie chrześcijańskich wartości w wychowaniu młodych pokoleń. Nuncjusz apostolski Salvatore Pennacchio przypomniał słowa, które padły podczas jednej z rozmów z popieżem Franciszkiem. Papież, tuż po powrocie ze Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, mówił, że spotkał w Polsce prawdziwą wiarę.

Marszałek Sejmu stwierdziła z kolei, że na podstawie wieloletniego doświadczenia jako nauczyciela i wychowawcy zauważa, że młodzież nie zawsze radzi sobie z problemami, z którymi radziły sobie poprzednie pokolenia.

Marszałek Witek w rozmowie z Nuncjuszem Apostolskim przypomniała również czasy stanu wojennego w Polsce i znaczenie Kościoła w Polsce. - Kościół wspierał nas w trudnych momentach, dając wsparcie duchowe, ale i materialne - przypomniała.

Na zakończenie spotkania abp. Pennacchio zaprosił Marszałek Sejmu do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji 7. rocznicy pontyfikatu papieża Franciszka.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u