Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla śp. Matki Marii Anzelmy Trojanowskiej

Autor: Mazowiecki UW 2020-02-21 08:24:47

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski przekazał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości Przełożonej Prowincjalnej Sióstr Felicjanek Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie Siostrze Marii Christelli Skwarek. Prezydent RP nadał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości śp. Matce Marii Anzelmie Trojanowskiej.

Matka Maria Anzelma Trojanowska (Helena Trojanowska) urodziła się 20  lipca 1917 r. w Gąsewie pod Makowem Mazowieckim. W 1933 r. ukończyła Kurs Seminarium Nauczycielskiego u Sióstr Felicjanek w Wawrze i wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo. Podczas działań wojennych we wrześniu 1939 r. zgłosiła się do pomocy przy pochówku poległych, była także sanitariuszką w szpitalu polowym zorganizowanym przy Trasie Terespolskiej. Po kapitulacji stolicy pracowała w szkole prowadzonej przez Felicjanki, realizującej program tajnego nauczania. W lipcu 1944 r. została wysłana do Radomia, aby pomóc Siostrom prowadzić półkolonie dla dzieci szkolnych. Wybuch Powstania Warszawskiego uniemożliwił jej powrót do domu prowincjalnego w Wawrze. Dlatego w porozumieniu z miejscową przełożoną, zorganizowała i prowadziła tajne komplety dla dzieci klas I – VI. 

Od stycznia 1945 do 1948 r. pracowała jako kierowniczka i nauczycielka w Szkole Podstawowej w Radomiu. W latach 1950 – 1952 była nauczycielką w Szkole Podstawowej w Wawrze. W 1953 r. objęła funkcję mistrzyni nowicjatu, a od 1958 r. mianowano ją na Przełożoną Prowincjalną Prowincji Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, co wiązało się z prześladowaniami i szykanami ze strony władz PRL oraz częstymi przesłuchaniami w Pałacu Mostowskich w Warszawie. Po 1989 r. kiedy przestała pełnić funkcję Przełożonej Prowincjonalnej starała się angażować w życie Zgromadzenia i wspólnoty Bożego Miłosierdzia.

Matka Maria Anzelma Trojanowska zmarła 23 lipca 2019 r. w wieku 102 lat.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej, walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych, aktywną działalność zawodową i społeczną, twórczość naukową, literacką i artystyczną – przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczenie otrzymują osoby zasłużone:

  • w budowaniu wspólnoty  obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej,
  • w rozwoju nauki,
  • w rozsławianiu dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę,
  • w rozwoju społecznym i umacnianiu więzi z Polakami za granicą,
  • w budowaniu dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u