SYMBOLICZNE WBICIE ŁOPATY NA BUDOWIE ODCINKA S19 NISKO POŁUDNIE – PODGÓRZE

Autor: Podkarpacki UW 2020-02-23 09:31:59

Dzisiaj rozpoczyna się budowa kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia na terenie naszego kraju. Via Carpatia to droga życia nie tylko dla Polski wschodniej, ale także kręgosłup komunikacyjny Inicjatywy Trójmorza. Jesteśmy zdeterminowani, aby doprowadzić do szczęśliwego końca proces budowy tego ważnego szlaku drogowego – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres robót, związanych z budową 11,5 km odcinka S19 Nisko Południe – Podgórze, obejmuje wykonanie dwujezdniowej  drogi ekspresowej z pasami awaryjnymi i rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg, wraz z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą, urządzeniami ochrony środowiska tj. ekranami akustycznymi, urządzeniami podczyszczania wód opadowych, ogrodzeniami i przejściami dla zwierząt oraz pasami zieleni dogęszczającej.

W ramach prac wykonane zostaną także obiekty inżynierskie: 5 wiaduktów drogowych, 3 przejścia dla zwierząt górą, 3 przejścia dla zwierząt dołem, 9 przepustów o funkcji ekologicznej. Umowę na kwotę 272 457 297,39 zł brutto podpisano 14 listopada 2018 roku. Zakończenie prac zaplanowano w 2022 roku.

W wydarzeniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu w MI Rafał Weber, poseł na Sejm RP Jerzy Paul, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart,  wicemarszałek województwa podkarpackiego Ewa Draus, starosta niżnański Robert Bednarz, przedstawiciele GDDKiA i administracji samorządowej.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u