Rozpoczęto cykl konferencji poświęconych samorządom

Autor: mat prasowe MSWiA 2020-02-25 09:04:45

W poniedziałek (24 lutego br.) w Łodzi wicepremier Piotr Gliński oraz wiceminister Paweł Szefernaker, pełnomocnik rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym, otworzyli pierwszą z cyklu konferencji „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego”. Inicjatorem spotkań jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.

Pierwsza z konferencji odbyła się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i była skierowana do samorządowców z województwa łódzkiego. - Podczas wielu spotkań z samorządowcami padał taki wniosek, aby rząd mógł w regionach przedstawić wszystkie programy, z których samorządowcy mogą korzystać. Stąd powstała ta koncepcja, by w każdym województwie odbyła się tego typu konferencja – powiedział Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA. – Chcemy podczas tych konferencji rozmawiać i przekazywać najważniejsze, bieżące informacje dotyczące rządowych programów dla samorządów – dodał.

Podczas spotkania wiceministrowie z poszczególnych resortów: funduszy i polityki regionalnej, rozwoju, klimatu oraz infrastruktury prezentowali programy rządowe adresowane do samorządów. Odbyły się sesje tematyczne poświęcone w szczególności rozwojowi jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o środki UE, obszarom wsparcia JST w zakresie infrastruktury drogowej i komunikacji publicznej oraz możliwościom finansowania działań JST z zakresu ochrony środowiska.

– Nierzadko stykamy się z taką tezą, że reforma samorządowa była jedną z najbardziej udanych reform po 1989 roku w Polsce. Istotnie, nadanie ram prawnych umożliwiających realizację idei samorządności wyzwoliło tę energię oddolną Polaków, zdolność do organizowania się oddolnego i praktycznego realizowania dobra wspólnego – powiedział podczas konferencji wicepremier Piotr Gliński. – Mam nadzieję, że ta konferencja będzie miała przede wszystkim wymiar bardzo pragmatyczny. Chodzi o to, żeby wspierać samorządy w jeszcze większym stopniu. Samorządy mają prawo do tego wsparcia – dodał.

W czasie konferencji przedstawiciele samorządów mogli także skorzystać z punktów konsultacyjnych: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Honorowy patronat nad konferencją objął premier Mateusz Morawiecki. Kolejna konferencja planowana jest 5 marca br. w Lublinie.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u