UŚ rozpoczął starania o dołączenie do prestiżowego grona sieci europejskich uniwersytetów.

Autor: mat prasowe UŚl 2020-03-05 08:40:38

„Transform4Europe” – to idea łącząca siedem europejskich szkół wyższych, które wspólnie postanowiły wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu European Universities, ogłoszonego przez Komisję Europejską. Jedną z uczelni jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a rolę lidera przedsięwzięcia pełni Uniwersytet Saarland (Saarbrücken, Niemcy). O znaczeniu sieci europejskich uniwersytetów mówi dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ, członkini zespołu roboczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współpracująca przy przygotowaniu projektu.

Inicjatywa European Universities ma służyć przede wszystkim wzmocnieniu potencjału badawczego europejskich uczelni poprzez zwiększenie mobilności pracowników, studentów i doktorantów. W programie mogą wziąć udział konsorcja, w skład których wchodzą różne europejskie uczelnie. To kolejny projekt wzmacniający wymianę akademicką i służący nawiązywaniu międzynarodowej współpracy

© 2018 Super-Polska.pl stat4u