Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w stanie podwyższonej gotowości

Autor: Kujawsko-Pomorski UW 2020-03-05 09:03:04

W związku z zagrożeniem pojawienia się na terenie woj. kujawsko-pomorskiego koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19, Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał  w środę 4 marca, decyzję o wprowadzeniu stanu podwyższonej gotowości w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy przy ul. Seminaryjnej 1.

Centrum Pulmonologii jest jedynym w regionie ośrodkiem kompleksowego leczenia schorzeń układu oddechowego i jednym z najlepszych tego rodzaju szpitali w kraju.

Stan podwyższonej gotowości oznacza m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, wstrzymanie zaplanowanych wcześniej przyjęć i przyjmowanie wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2.

Przypominamy, że decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28 lutego br., stan podwyższonej gotowości obowiązuje również w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy przy ul. Św. Floriana 12

Możliwość wprowadzenia stanu podwyższonej gotowości w szpitalach daje art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993).

© 2018 Super-Polska.pl stat4u