Wsparcie służby zdrowia przez Państwową Straż Pożarną

Autor: Łódzki UW 2020-03-05 09:05:20

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się wspólna konferencja prasowa wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera poświęcona ćwiczeniom dotyczącym wsparcia służby zdrowia przez Państwową Straż Pożarną.

W trakcie konferencji podkreślona została szczególna wartość współpracy pomiędzy administracją rządową, a władzami samorządowymi, która gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.

W dwóch szpitalach w województwie łódzkim pozostających decyzją wojewody w stanie podwyższonej gotowości w ramach ćwiczeń zostaną dziś rozstawione dodatkowe, mobilne izby przyjęć.

Podczas ćwiczeń wiodącą rolę odegra Państwowa Straż Pożarna. Strażacy rozstawią namioty. W jednym z nich pacjenci będą czekali na badanie, a w kolejnym zostaną przebadani. Po ćwiczeniach namioty pozostaną, gdyby faktycznie więcej ludzi chciało się zgłosić na izby przyjęć czy Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Ćwiczenia zostaną przeprowadzone w: Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz w Szpitalu Powiatowym w Radomsku - powiedział wojewoda.

Marszałek Schreiber zaznaczył, że: - wraz z Państwową Strażą Pożarną i innymi podległymi służbami przeprowadzamy rutynowe ćwiczenia. Chodzi o to, by sprawdzić możliwości i sprawność działań naszych służb. Nie wiążmy tego z wystąpieniem w Polsce koronawirusa. W ten sposób chcemy się przygotować tylko na potencjalne zagrożenie.

Apeluję do wszystkich uczestników debaty publicznej, by zabierali w niej głos w sposób odpowiedzialny. Gdy nie mają dostępu do rzetelnych informacji na temat zabezpieczenia danego szpitala to proszę o nie wypowiadanie się, nie powodowanie paniki oraz nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd. W województwie łódzkim mamy 200 łóżek tzw. zakaźnych. W każdej chwili ta liczba może zostać zwiększona dwukrotnie, a gdyby zaszła taka potrzeba nawet więcej razy. 9 szpitali w województwie łódzkim zostało postawionych w stan podwyższonej gotowości - podkreślił wojewoda.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u