Działania Wojewody w zakresie wystąpienia przypadku koronawirusa

Autor: Lubuski UW 2020-03-05 09:23:48

W województwie lubuskim potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Wszystkie służby wdrożyły wymagane procedury, a sześć szpitali funkcjonuje w systemie podwyższonej gotowości.

Wojewoda Lubuski podjął szereg wcześniejszych działań w celu przygotowania województwa na możliwość wystąpienia koronawirusa. Pierwszym etapem były rozmowy z dyrektorami szpitali oraz lekarzami POZ w regionie.

 

Władysław Dajczak wprowadził również stan podwyższonej gotowości w sześciu szpitalach.

 

Szpitale dla których Wojewoda Lubuski w drodze  decyzji administracyjnej podwyższył stopień gotowości:

 

  • 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ Żary.
  • Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze.
  • Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o.o.
  • Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
  • Nowy Szpital w Szprotawie.
  • Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach.

27 lutego 2020 r. Wojewoda zakontraktował dwie dodatkowe karetki. Ambulanse są przeznaczone są do przewozu osób potencjalnie zakażonych koronawirusem.

Dzięki uruchomionym przez Premiera Mateusza Morawieckiego dodatkowym środkom wczoraj, tj. 3 marca Władysław Dajczak skierował pierwszy wniosek do Ministra Finansów w celu doposażenia szpitali. Władysław Dajczak zorganizował również spotkania z administracją zespoloną i niezespoloną oraz przedstawicielami samorządów w celu skoordynowania działań.

Lubuski Urząd Wojewódzki regularnie i szeroko informuje mieszkańców województwa lubuskiego o działaniach, które powinni podejmować w przypadku objawów grypopobnych oraz pobytu za granicą.

Dzisiaj, tj. 4 marca Wojewoda lubuski podjął decyzję o powołaniu zespołu ds. walki z koronawirusa.

Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce

Pacjent w poniedziałek skontaktował się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, zgłaszając objawy grypopodobne oraz przekazał informację o powrocie zza granicy. Powiatowy Lekarz Sanitarny zadysponował dedykowaną karetkę do przewozu pacjentów z podejrzeniem koronawirusem.  Pacjent został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.

Obecnie niewielka grupa osób pozostaje objęta kwarantanną. Pacjent czuje się dobrze i jest pod stałą opieką lekarzy. W przypadku pierwszego pacjenta wprowadzone procedury zdały egzamin.

Informacje profilaktyczne

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to:

przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

  • bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w rejonie występowania koronawirusa i miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach półkuli północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowe.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u