Pokazali „Co góralom w duszy gra”

Autor: Małopolski UW 2020-03-07 08:54:30

Po raz kolejny w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można zobaczyć prace laureatów Konkursu Artystycznego Śladami Wielkich Mistrzów im. Marii Grucy. Uroczystego otwarcia pokonkursowej wystawy dokonał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Nagrodzone prace uczestników IV edycji Konkursu można w najbliższym czasie oglądać na korytarzu pierwszego piętra naszego Urzędu przy ul. Basztowej w Krakowie. Dokonując zaś ich zakupu można udzielić wsparcia ŚDS. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów malarskich, organizację kolejnych edycji konkursu oraz nagrody dla jego uczestników.  

Do konkursu w 2019 r. przystąpiło 21 ośrodków z województwa małopolskiego. 65 osób przekazało 77 prac z których aż 33 osoby zostały nagrodzone. 

Poziom artystyczny prac był bardzo wysoki. Tematem przewodnim były góry.

© 2018 Super-Polska.pl stat4u